Forside » Om initiativet » Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Her finder du et udsnit af de aktører og mulige samarbejdspartnere, der arbejder for at få flere flygtninge ind på arbejdsmarkedet.

Jobservice Danmark

Ønsker din virksomhed at deltage i Sammen om integration eller høre nærmere om virksomhedspartnerskabet, kan Jobservice Danmark nemt og hurtigt fortælle mere og hjælpe jer i gang.

Jobservice Danmark bygger bro mellem virksomheder og alle landets jobcentre og sikrer, at virksomheder let og hurtigt kommer i kontakt med relevante jobcentre og får en samlet koordineret service af beskæftigelsessystemet.

Læs mere om Jobservice Danmark (nyt vindue)

Jobcentret

Det er jobcentret, som er myndighed for hele integrationsindsatsen. Kontakt altid dit lokale jobcenter, som kan hjælpe dig i gang, yde støtte og rådgivning samt hjælpe med administration og blanketter. En konstruktiv dialog med jobcentret er det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde og en indsats, der virker og giver værdi for alle parter.

Læs mere om Jobcentret (nyt vindue)

Foreningen Nydansker

Foreningen Nydansker er en nonprofit organisation, som i over 15 år har arbejdet for at nedbryde barrierer mellem nydanskere og arbejdsmarkedet og gøre mangfoldighed til et aktiv for vækst. Det sker fx via erhvervsmentorordninger, branchepakker og det danske charter for mangfoldighed.

Læs mere om Foreningen Nydansker (nyt vindue)

Integrationsnet

Integrationsnet er en del af Dansk Flygtningehjælp, som er Danmarks største humanitære NGO. På baggrund af sine solide resultater og sine stærke kompetencer, ressourcer og ekspertviden på området samarbejder Integrationsnet med en række af landets kommuner om effektive integrationsløsninger, der skal hjælpe bl.a. nyankomne flygtninge hurtigere i job. Alle medarbejdere i Integrationsnet er erfarne virksomhedskonsulenter med relevant uddannelsesbaggrund og joberfaring. Integrationsnet er en del af Dansk Flygtningehjælps indsats i Danmark.

Læs mere om Integrationsnet (nyt vindue)

LG Insight

LG Insight er et analyse- og rådgivningsfirma, som tilbyder uafhængige analyser, evalueringer og rådgivningstjenester. LG Insight spænder over fagområder som social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet og har stor erfaring med rådgivning og udvikling af forløb, som bringer udsatte borgere i beskæftigelse. LG Insight skræddersyr blandt andet konkrete forløb mellem virksomheder og jobcentre i forhold til at kvalificere flygtninge til jobåbninger på arbejdsmarkedet.

Læs mere om LG Insight (nyt vindue)

Cabi - bedre arbejde til flere

Et selvejende videns- og netværkshus under Beskæftigelsesministeriet, som skal fremme socialt engagement og rummeligheden på arbejdsmarkedet. Cabis virksomhedsnetværk er landets største med 5.100 medlemmer. Netværket afholder gratis arrangementer, fx om integration af flygtninge og fordele ved mangfoldig rekruttering. Medlemskab er gratis, og du kan melde dig ind på Cabis hjemmeside.

Læs mere om Cabi (nyt vindue)

Sidst opdateret 12/12 2016