Forside » Om initiativet » Arrangementer

Arrangementer

Her kan du se en oversigt over hhv. planlagte og afholdte arrangementer på integrationsområdet med fokus på beskæftigelse.

Hvis du ønsker omtale af et arrangement, kan du sende en mail til cama@siri.dk.

Planlagte arrangementer

Dato og tid           
Arrangement Arrangør Sted

13/09 2018

09.00 - 15.00

Cabi-kursus: skal din nye medarbejder være en flygtning?

Få bedre resultater med ansættelse af flygtninge i din virksomhed. På kurset introduceres for konkrete værktøjer, som er testet og udviklet i samarbejde med erhvervslivet.

Læs mere om kurset her.

Cabi

København

17/09 2018

SIRI og KL inviterer til integrationstræf 2018:

Årets integrationstræf fokuserer på, hvordan flygtninge og indvandrere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, får fodfæste og fastholdes i beskæftigelse.

Læs mere om eventet her.

SIRI & KL

Hotel Nyborg Strand

03/10 2018

09.00-15.00

Cabi-kursus: Kulturmødet på arbejdspladsen

Der kan opstå udfordringer med kommunikation og misforståelser i kulturmødet, når danske virksomheder tager imod flygtninge og indvandrere på arbejdspladsen.  På kurset introduceres du for værktøjer der kan lette samarbejdet med flygtninge i din virksomhed.

Læs mere om kurset her.

Cabi

Cabi, Åboulevarden 70.3, 8000 Aarhus C

23/10 2018

kl.09.00-14.30

Kommunalt ledernetværksmøde om integration:

Netværksmødet har særligt fokus uddannelse. Derfor behandles både danskuddannelse, efteruddannelse og ordinær uddannelse til unge. Eksempler på det gode samspil mellem dansk uddannelsen og den beskæftigelsesrettede indsats vil præsenteres på mødet. Der vil endvidere fokuseres på opkvalificering og efterværn. Til slut vil gode eksempler fra indsatsen med integrations- og beskæftigelsesambassadører præsenteres.

Læs mere om Ledernetværket her. 

Middelfart Kommune

Middelfart Kommune

26/10 2018

kl.09.00-14.30

Kommunalt ledernetværksmøde om integration:

Netværksmødet har særligt fokus uddannelse. Herunder vil både danskuddannelse, efteruddannelse og ordinær uddannelse til unge behandles. Eksempler på det gode samspil mellem dansk uddannelsen og den beskæftigelsesrettede indsats vil præsenteres. Der vil endvidere fokuseres på opkvalificering og efterværn.

Læs mere om Ledernetværket her. 

Stevns Kommune

Stevns Kommune

31/10 2018

kl.09.00-14.30

Kommunalt ledernetværksmøde om integration:

Netværksmødet har særligt fokus uddannelse. Derfor behandles både danskuddannelse, efteruddannelse og ordinær uddannelse til unge. Eksempler på det gode samspil mellem dansk uddannelsen og den beskæftigelsesrettede indsats vil præsenteres på mødet. Der vil endvidere fokuseres på opkvalificering og efterværn. Til slut vil gode eksempler fra indsatsen med integrations- og beskæftigelsesambassadører præsenteres.

Læs mere om Ledernetværket her. 

Thisted Kommune

Thisted Kommune

01/11 2018

kl.09.00-14.30

 

Kommunalt ledernetværksmøde om integration:

Netværksmødet har særligt fokus uddannelse. Derfor behandles både danskuddannelse, efteruddannelse og ordinær uddannelse til unge. Eksempler på det gode samspil mellem dansk uddannelsen og den beskæftigelsesrettede indsats vil præsenteres på mødet. Der vil endvidere fokuseres på opkvalificering og efterværn. Til slut vil gode eksempler fra indsatsen med integrations- og beskæftigelsesambassadører præsenteres.

Læs mere om Ledernetværket her. 

Holstebro Kommune

Holstebro Kommune

14/11 2018

09.00 - 15.00

Cabi-kursus: få kvinderne ind på arbejdsmarkedet

Kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk har generelt en lav beskæftigelsesgrad. En del af udfordringen ligger i måden hvorpå man motiverer denne borgergruppe. Kurset vil derfor introducere viden, værktøjer og erfaringer med, hvordan du motiverer målgruppen og får succes med at øge beskæftigelsesgraden.

Læs mere om kurset her.

Cabi

Cabi, Åboulevarden 70.3, 8000 Aarhus C

28/11 2018

9.00-15.00

Kursus: kulturmødet på arbejdspladsen.

Få bedre resultater i ansættelsen af flygtninge ved at arbejde med konkrete værktøjer, som er testet og udviklet i samarbejde med en række virksomheder.

Læs mere om kurset her.

 Cabi

København

Afholdte arrangementer

Dato og tid Arrangement Arrangør Sted

02/05 2018

09.00-15.00

og

14/11 2018

9.00-15.00

Kursus: Få kvinderne ind på arbejdsmarkedet.

Kurset giver brugbar inspiration til dit arbejde med flygtninge-/indvandrerkvinder.

Læs mere om kurset her.

CABI

Cabi, Åboulevarden 70.3, 8000 Aarhus C.

Århus:

03/05 2018

09.00-15.00

 

København:

13/09 2018

09.00-15.00

Kursus: Skal din nye medarbejder være en flygtning?

Få bedre resultater med ansættelse af flygtninge gennem konkrete værktøjer, som er testet og udviklet i samarbejde med virksomheder.

Læs mere om kurset her.

CABI

Cabi, Åboulevarden 70.3, 8000 Aarhus C.

24/5 2018

kl.09.00-14.30

Kommunalt ledernetværksmøde om integration:

Netværksmødet vil have fokus på den beskæftigelsesrettede indsats for ”restgruppen” (dem der kan, men ikke vil og dem som vil, men ikke kan).  Emnet vil præsenteres med eksempler på god praksis fra det kommende "Integrationskit".

Gode eksempler fra SIRIs projekt "I mål med integration", vil også blive fremlagt på mødet. Endvidere vil regler og god praksis for sanktionering også behandles.

Læs mere om Ledernetværket her. 

Hjørring Kommue

Hjørring Kommune

24/05 2018

09.00-15.00

Kursus: målret jeres integrationsindsats på virksomhederne.

Bliv fortrolig med Cabi's værktøjskasse til integration og få lettere ved at klæde både virksomhed og borger på til et virksomhedsrettet forløb.

Læs mere om kurset her.

CABI

Cabi, Åboulevarden 70.3, 8000 Aarhus C.

København:
17/04 2018

Århus:
17/05 2018

Kursus: Når du savner inspiration og systematik i arbejdet med aktivitetsparate flygtninge.

Få redskaber til at sikre en sammenhængende, arbejdsrettet, rehabiliterende indsats.

Læs mere om kurset her.

CABI

København

Århus:
 Åboulevarden 70.3, 8000 Aarhus C.

 

22/03 2018

Kommunalt Ledernetværksmøde om Integration. Region Nord. 

1. møderunde 2018

Der vil  på mødet bl.a. blive sat fokus på:

 • Beskæftigelsesrettet indsats for ”restgruppen” (dem der kan, men ikke vil og dem som vil, men ikke kan), herunder præsentation af god praksis, f.eks. fra det kommende integrationskit.
 • Sanktionering – regler og god praksis
 • Evt. præsentation af gode eksempler fra  SIRIs projekt ”I mål med integration”
 • Integrationsviden.dk

SIRI

Aalborg

14/03 2018

Kommunalt Ledernetværksmøde om Integration. Region Syd. 

1. møderunde 2018

Der vil  på mødet bl.a. blive sat fokus på:

 • Beskæftigelsesrettet indsats for ”restgruppen” (dem der kan, men ikke vil og dem som vil, men ikke kan), herunder præsentation af god praksis, f.eks. fra det kommende integrationskit.
 • Sanktionering – regler og god praksis
 • Evt. præsentation af gode eksempler fra  SIRIs projekt ”I mål med integration”
 • Integrationsviden.dk

SIRI

Sønderborg

13/03 2018

Kommunalt Ledernetværksmøde om Integration. Region Midt. 

1. møderunde 2018

Der vil  på mødet bl.a. blive sat fokus på:

 • Beskæftigelsesrettet indsats for ”restgruppen” (dem der kan, men ikke vil og dem som vil, men ikke kan), herunder præsentation af god praksis, f.eks. fra det kommende integrationskit.
 • Sanktionering – regler og god praksis
 • Evt. præsentation af gode eksempler fra  SIRIs projekt ”I mål med integration”
 • Integrationsviden.dk

SIRI

Skanderborg

09/03 2018

Kommunalt Ledernetværksmøde om Integration. Region Sjælland + Hovedstaden. 

1. møderunde 2018

Der vil  på mødet bl.a. blive sat fokus på:

 • Beskæftigelsesrettet indsats for ”restgruppen” (dem der kan, men ikke vil og dem som vil, men ikke kan), herunder præsentation af god praksis, f.eks. fra det kommende integrationskit.
 • Sanktionering – regler og god praksis
 • Evt. præsentation af gode eksempler fra  SIRIs projekt ”I mål med integration”
 • Integrationsviden.dk

SIRI

Kalundborg

27/02 2018

Kl. 09.00-15.00

Fasthold motivationen: Fra jobparat til at handle jobparat.

På dette kursus kommer underviseren omkring udfordringer og problematikkerne:

 • hvordan du sikrer forståelsen af de mest centrale begreber, som man anvender i jobcenteret som fx ”hvad er en praktik?” og ”hvad er indeholdt i jobcentrerets rolle omkring rådgivning og vejledning?”
 • hvordan du sikrer en rammesætning både af rollefordelingen mellem dig og borger og jobcentrets rolle og formål
 • hvordan du rent faktisk kan vise borgeren, at den viden om kompetencer og joberfaring du efterspørger hos vedkommende, faktisk også har indflydelse på de tilbud, du kommer med. Ligeledes at den viden bliver anvendt i det fremtidige sagsbehandlingsarbejde etc.

Læs mere om kurset her.

CABI

Åboulevarden 70.3, 8000 Aarhus C.

16/01 2018

08.45-16.00

Vold og overgreb i flygtningefamilier - København

Konferencens formål er at belyse nogle af de årsager, der kan være på den større udbredthed af vold og overgreb i flygtningefamilier og hvordan man kan forebygge og/eller dæmme op for. Der vil bl.a. blive sat spot på mandens rolle i flygtningefamilier.

Læs mere om konferencen her. 

Integrationsnet

Kulturhuset Islands Brygge, KIB Salen, Islands Brygge 18, 2300 København S

Århus
16/01 2018

København:
22/03 2018

Kl. 09.00-15.00

Kursus: Kulturmødet på arbejdspladsen

Der kan opstå udfordringer, når danske virksomheder tager imod flygtninge og indvandrere på arbejdspladsen. Kommunikationen kan være svær, og misforståelser kan opstå i kulturmødet. Måske du kender situationen, når nye medarbejdere med anden etnisk baggrund ikke dukker op, kommer for sent, ikke gør det aftalte eller dét, du forventede.

Læs mere om kurset her.

CABI

Århus:
Åboulevarden 70.3, 8000 Aarhus C.

København

Ribe
15/01 2018
Kl. 14.00-16.35

Fjerritslev
18/01 2018
Kl. 13.00-16.05

Slagelse
24/01 2018
Kl. 13.00-15.40

København
25/01 2018
Kl. 08.30-11.25

 

Få gode resultater med at ansætte en nydansker.

På dette arrangement sætter vi fokus på, hvordan I kan håndtere udfordringerne og få succes med at rekruttere og fastholde flygtninge og indvandrere på arbejdspladsen – til gavn for virksomheden og den nyansatte.

Det får du med hjem:

 • Viden om kulturmøder og kulturforskelle - og hvordan du kan forebygge og tage hånd om udfordringer. 
 • Konkrete redskaber til at få succes med at ansætte nydanskere
 • Erfaringer fra en lokal virksomhed
 • Viden om ordninger og støttemuligheder
Arrangementet er gratis.

 CABI

Ribe:
Ribe Jernindustri, Saltgade 11, 6760 Ribe

Fjerritslev:
Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 142, 9690 Fjerritslev

Slagelse:
Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

København:
Islandsbrygge Kulturhus, Islandsbrygge 18, 2300 København S

05/12 2017

Kl. 09.00-15.00

(Morgenmad fra 08.30)

Temadag med fokus på Kvinder med anden etnisk herkomst i selvforsørgelse.

Vi inviterer til temadag på Integrationsområdet for ledere og fagkoordinatorer i Syddanmark.

Dagens program lyder således:

 • Oplæg: Erfaring om vejen til selvforsørgelse for kvinder med anden etnisk herkomst

 • Share shops: Initiativer med målet at få flere kvinder i selvforsørgelse

 • Set med andre øjne - det danske forsørgelsessystem og arbejdsmarked. Ved antropolog Dennis Nørmark

 • Erfaringsudveksling på tværs af de syddanske kommuner

Hvis du ønsker at høre mere om temadagen, kan du kontakte Anna E. Jacobsen på abj@siri.dk

SIRI

Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

29/11 2017

10.00-15.30

Temadag om repatriering.

Møderne tager udgangspunkt i lovændringerne, som trådte i kraft den 1. juli 2017. Vi vil således gennemgå lovgivningen samt praksis omkring ændringerne, ligesom vi orienterer om seneste udvikling på repatrieringsområdet. 

Tilmelding sker ved at sende en mail med navn, mailadresse og organisation til Sara Maria Sörensson Gade, Dansk Flygtningehjælp på smsc@drc.dk.

Deltagelse er gratis og program og detaljer fremsendes efter tilmelding.

Tilmeldingsfrist den 23. november.

Dansk Flygtningehjælp

UIM

Det sydlige Jylland

16/11 2017

Kl. 09.30-15.45

Konference om vold og overgreb i flygtningefamilier.

Den 16. november 2017 afholder Integrationsnet konference om vold og overgreb i flygtningefamilier, hvor du gennem oplæg, debat og dialog med andre fagpersoner og professionelle kan blive klogere på emnet. 

Læs mere om konferencen her.

 

Integrationsnet Integrationsnet, Olof Palmes Alle 35, 8200 Aarhus N
14/11 2017

Kommunalt Ledernetværksmøde om Integration – Region Nord

3. møderunde i 2017

Læs mere her

SIRI Morsø
10/11 2017

Kommunalt Ledernetværksmøde om Integration – Region Sjælland + Hovedstaden

3. møderunde i 2017

Læs mere her

SIRI Roskilde

03/10 og 12/10 2017

Kl. 09.00-13.00

Temadage om konflikthåndtering i Interkulturelt perspektiv.


På konflikthåndteringskurset er fokus på at imødekomme konflikter som en naturlig del af hverdagen.

Kurset forløber som et mindre aktionslæringsforløb over 2 dage med indlagte øvelser.

Læs mere og tilmeld dig her.

Integrationsnet

Integrationsnet
Olof Palmes Alle 35
8200 Aarhus N

03/10 2017

04/10 2017

24/10 2017

31/10 2017

Kl. 08.30-15.00

Efteruddannelse: Bedre Integration

Efteruddannelsen varer fire dage. De to første dage er fælles for alle og omhandler en nødvendig basisviden om modtagelse af nyankomne og tværfaglige metoder i integrationsindsatsen. De to efterfølgende dage omhandler ét eller flere af flg. temaer: Beskæftigelse, interkulturel kommunikation, unge samt familie & børn.

Læs mere her.

Integrationsnet

MEET Copenhagen
Conference Center
Tårnfalkevej 17
2650 Hvidovre

04/10 2017

Kl. 09.00-12.00

Introduktionskursus  for IGU-elevværter.

Foreningen Nydansker inviterer relevante medarbejdere og/eller ledere i jeres virksomhed til et 3-timers introduktionskursus for IGU-elevværter. 

Hent program for introduktionskurset (pdf)

 Forening Nydansker

SIRI

Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense

11/10 2017

10.00-15.30

Temadag om repatriering.

Møderne tager udgangspunkt i lovændringerne, som trådte i kraft den 1. juli 2017. Vi vil således gennemgå lovgivningen samt praksis omkring ændringerne, ligesom vi orienterer om seneste udvikling på repatrieringsområdet. 

Tilmelding sker ved at sende en mail med navn, mailadresse og organisation til Sara Maria Sörensson Gade, Dansk Flygtningehjælp på smsc@drc.dk.

Deltagelse er gratis og program og detaljer fremsendes efter tilmelding.

Tilmeldingsfrist den 5. oktober.

Dansk Flygtningehjælp

UIM

Næstved

31/10 2017

Kommunalt Ledernetværksmøde om Integration – Region Midt

3. møderunde i 2017

Læs mere her

SIRI

Viborg

Hovedstaden:
31/10 2017

Nordsjælland:
01/11 2017

Sjælland:
06/11 2017

Kl. 08.30-15.00

Netværksseminar om den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Målgruppen for netværksmøderne er praktikerne i integrationsafdelingerne i kommunerne samt den relevante leder på området. En af praktikerne må meget gerne være en af  virksomhedskonsulenterne, der arbejder med formidling af job til flygtninge.

Programmet for netværksmødet er under udvikling, men vi forventer, at følgende elementer vil indgå i programmet:

- Erfaringsudveksling omkring emner, der vedrører muligheder og udfordringer med at finde beskæftigelse til flygtninge.
- Oplæg ved CABI om jobåbninger i industrien og hvor det i øvrigt er muligt at finde jobåbninger, der er relevante for flygtninge.
- Drøftelse af hvordan det er muligt at få flere flygtningekvinder ud i beskæftigelse.
- Oplæg ved AMK Øst om hvilke kompetencer, der er vigtige at have indenfor de mange forskellige ufaglærte arbejdsområder, og hvordan man kan erhverve sig arbejdsrelevante kompetencer indenfor samme.
- Oplæg ved Jobservice Danmark om hvilke redskaber i beskæftigelsesindsatsen, der kan lette det virksomhedsvendte arbejde.
- Status og seneste nyt om IGU.

Hvis du ønsker at høre mere om netværksseminaret kan du kontakte Anette Sjørup Christiansen på mail: asch@siri.dk.

SIRI

AMK Øst

Hovedstaden:
Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Nordsjælland:
Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør

Sjælland:
Lokaler overfor Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse


07/11 2017

Kommunalt Ledernetværksmøde om Integration – Region Syd

3. møderunde i 2017

Læs mere her

SIRI

Billund

07/11 2017

Kl. 09.00-15.15

Konference - Nye borgeres veje til beskæftigelse

Bliv klogere på, hvordan nyankomne og familiesammenførtes forskellige veje til beskæftigelse kan se ud, når vi sætter fokus på konkrete erfaringer fra kommunal praksis, fra virksomheder og fra civilsamfundets organisationer.

Læs mere om konferencen her.

Professionshøjskolen Absalon

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

08/11 2017

10.00-15.30

Temadag om repatriering.

Møderne tager udgangspunkt i lovændringerne, som trådte i kraft den 1. juli 2017. Vi vil således gennemgå lovgivningen samt praksis omkring ændringerne, ligesom vi orienterer om seneste udvikling på repatrieringsområdet. 

Tilmelding sker ved at sende en mail med navn, mailadresse og organisation til Sara Maria Sörensson Gade, Dansk Flygtningehjælp på smsc@drc.dk.

Deltagelse er gratis og program og detaljer fremsendes efter tilmelding.

Tilmeldingsfrist den 2. november.

Dansk Flygtningehjælp

UIM

Aalborg

27/09 2017

Kl. 14.00-16.00

Den gode samtale med tolk.

Med udgangspunkt i specifik og praktisk viden får du redskaber til at blive en god tolkebruger samt introduktion til lovgivning og regler på området.

Læs mere og tilmeld dig her.

 

Integrationsnet

Integrationsnet
Olof Palmes Alle 35
8200 Aarhus N

27/09 2017

Kl. 09.00-12.00

Introduktionskursus  for IGU-elevværter.

Foreningen Nydansker inviterer relevante medarbejdere og/eller ledere i jeres virksomhed til et 3-timers introduktionskursus for IGU-elevværter. 

Hent program for introduktionskurset (pdf)

Forening Nydansker

SIRI

Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding

27/09 2017

10.00-15.30

Temadag om repatriering.

Møderne tager udgangspunkt i lovændringerne, som trådte i kraft den 1. juli 2017. Vi vil således gennemgå lovgivningen samt praksis omkring ændringerne, ligesom vi orienterer om seneste udvikling på repatrieringsområdet.

Tilmelding sker ved at sende en mail med navn, mailadresse og organisation til Sara Maria Sörensson Gade, Dansk Flygtningehjælp på smsc@drc.dk.

Deltagelse er gratis og program og detaljer fremsendes efter tilmelding.

Tilmeldingsfrist den 21. september.

Dansk Flygtningehjælp

UIM

Nyborg

21/09 2017

13.00-16.00

Halvdagskursus: Musik som pædagogisk redskab.


Musikken er interkulturel og kan rumme både glæde og sorg og give oplevelse af nærvær. Derfor har musikken vist sig at have en positiv effekt både i det terapeutiske og i det pædagogiske arbejde med flygtninge.

Læs mere og tilmeld dig her.

Integrationsnet

Integrationsnet
Olof Palmes Alle 35
8200 Aarhus N

19/09 2017

Kl. 14.00-16.00

Inspirationsmøde om traumeindsatser i Odense.


Integrationsnet inviterer til inspirationsmøde, der sætter fokus på flygtninge med traumer - med et særligt fokus på indsatsen i familien.

Inspirationsmødet er gratis.

Læs mere om inspirationsmødet her.

Integrationsnet

Integrationsnet
Enggade 15, 1. sal
5000 Odense C

19/09 2017

Kl. 09.30-16.15

Arbejdsseminar, IGU

I Syddanmark har virksomheder, borgere og kommuner taget IGU’en til sig, og den er nu et anvendt værktøj i arbejdet med at øge beskæftigelsen blandt integrationsborgere.

Derfor inviterer Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til IGU-arbejdsseminar. Her vil der være fokus på de 20 ugers uddannelse i IGU’en og muligheden for at optimere uddannelsens potentiale for faglig opkvalificering af IGU-eleven.

SIRI

Huset Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

18/09 2017

Kl. 09.00 ->

Alternative rekrutteringsveje, når din virksomhed mangler arbejdskraft.

Tilmeld dig konferencen og bliv klogere på, hvordan din virksomhed på én gang kan indfri vækstpotentialet, sikre bedre branding og rekruttering, få nye medarbejdere og tage et samfundsansvar.

Læs mere om konferencen her.

CABI

Aalborg

07/09 2017

Integrationstræf – Med Kurs Mod Job

Læs mere her

KL
SIRI

Hotel Nyborg Strand
Nyborg

05/09 2017

Netværk om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Østdanmark.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) inviterer til nyt netværk om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Netværket henvender sig bredt til kommunale myndighedsmedarbejdere.

Læs mere om netværket her.

SIRI

Albertslund Kommune

29/08 2017

Kl. 09.00-15.00

Netværksmøde med fokus på beskæftigelsesrettede indsatser.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) inviterer til Netværksmøde med fokus på beskæftigelsesrettede indsatser indenfor Integrationsområdet. 

Udvalgte temaer vil blive drøftet på netværksmødet og dette især med fokus på erfaringsudveksling imellem de syddanske kommuner.

 

SIRI

Scandic Kolding

16/08  2017

Inspirations- og kursusdag på integrationsområdet. Vestdanmark.

SIRI og Mploy inviterer til informationsmøder om beregning af de økonomiske effekter af integrationsindsatsen.

Læs mere om inspirationsdagene her.

Mploy
SIRI

Scandic Aarhus City

15/08 2017

Inspirations- og kursusdag på integrationsområdet. Østdanmark.

SIRI og Mploy inviterer til informationsmøder om beregning af de økonomiske effekter af integrationsindsatsen.

Læs mere om inspirationsdagene her.

Mploy
SIRI

Scandic Copenhagen

21/06 2017

Kursus om overgivelsesskemaer - Region Hovedstaden

Kursus for medarbejdere på asylcentre og kommuner om forbedret overgivelse af oplysninger om den enkelte flygtnings kompetencer, fx sprogkundskaber, uddannelse og erhvervserfaring. Skriv til Nina Timm Tornbjerg nht@siri.dk, hvis du vil vide mere.

SIRI, STAR, Røde Kors

Center Sandholm

20/06 2017

Kommunalt Ledernetværksmøde om Integration – Region Nord

2. møderunde i 2017

Læs mere her

SIRI

Mariager Fjord

19/06 2017

Netværk for virksomhedsrettet integration, for kommuner i Midt.

Omdrejningspunkt: IGU

Deltagere: Kommuner i Midt, ledere, virksomhedskonsulenter, jobcenter medarbejdere i kommunerne i Midt

SIRI

Kompetencecenter Skanderborg

15-18/06 2017

Folkemødet 2017

SIRI deltager

Allinge

13/06 2017

Kommunalt Ledernetværksmøde om Integration – Region Midt

2. møderunde i 2017

Læs mere her

SIRI

Horsens

13/06 2017

Kursus om overgivelsesskemaer - Region Sjælland

Kursus for medarbejdere på asylcentre og kommuner om forbedret overgivelse af oplysninger om den enkelte flygtnings kompetencer, fx sprogkundskaber, uddannelse og erhvervserfaring. Skriv til Nina Timm Tornbjerg nht@siri.dk, hvis du vil vide mere.

SIRI, STAR, Røde Kors

Center Avnstrup

09/06 2017

Kommunalt Ledernetværksmøde om Integration – Region Sjælland + Hovedstaden

2. møderunde i 2017

Læs mere her

SIRI

Dragør

08/06 2017

Kl. 10.00-16.00

Konference om beskæftigelse i udsatte boligområder

Læs mere her

CFBU

Korskærparkens medborgerhus
Ullerupdalvej 13
7000 Fredericia

07/06 2017

Kursus om overgivelsesskemaer - Region Nord

Kursus for medarbejdere på asylcentre og kommuner om forbedret overgivelse af oplysninger om den enkelte flygtnings kompetencer, fx sprogkundskaber, uddannelse og erhvervserfaring. Skriv til Nina Timm Tornbjerg nht@siri.dk, hvis du vil vide mere.

SIRI, STAR, Røde Kors

Vesthimmerland
Center Ranum

07/06 2017

Leder- og netværksseminar for deltagende kommuner under ”I mål med integration”

Rambøll som facilitator
(SIRI deltager med oplæg ved Kasper Kyed)

Odense

31/05 2017

Kursus om overgivelsesskemaer - Region Syd

Kursus for medarbejdere på asylcentre og kommuner om forbedret overgivelse af oplysninger om den enkelte flygtnings kompetencer, fx sprogkundskaber, uddannelse og erhvervserfaring. Skriv til Nina Timm Tornbjerg nht@siri.dk, hvis du vil vide mere.

SIRI, STAR, Røde Kors

AsylSyd
Center Hviding

30/05 2017

Kl. 09.00-15.20

Landsdækkende Netværk om Integration for Familiekonsulenter

Læs mere her

Integrationsnet

Børns Vilkår (store sal)
Trekonegade 26
2600 Valby

23/05 2017

Kl. 09.30-15.30

Etniske minoriteters deltagelse i det frivillige arbejde – En styrket fælles tilgang

Konference

Læs mere her

Dansk Flygtningehjælp,
SIRI

Mødecenter Odense

23/05 2017

Kl. 10.00

Netværksmøde om IGU – Hovedstaden

Møderne er for jobcentermedarbejdere samt medarbejdere på VEU centre og sprogskoler, som arbejder med IGU. Hvis du ønsker yderligere information eller ønsker at deltage i et af møderne, kan du kontakte integrationskoordinator Anette Sjørup Christiansen på e-mail: asch@siri.dk

SIRI, STAR

Hotel- og Restaurantskolen
Vigerslev Allé 18
2500 Valby

18/05 2017

Kursus om overgivelsesskemaer - Region Midt/Syd

Kursus for medarbejdere på asylcentre og kommuner om forbedret overgivelse af oplysninger om den enkelte flygtnings kompetencer, f.eks. sprogkundskaber, uddannelse og erhvervserfaring, som vi, SIRI afholder. Skriv til Nina Timm Tornbjerg nht@siri.dk, hvis du vil vide mere

SIRI, STAR, Røde Kors

Center Jelling

16/05 2017

Kommunalt Ledernetværksmøde om Integration – Region Syd

2. møderunde i 2017

Læs mere her

SIRI

Vejen

16/05 2017

Kl. 10.00

Netværksmøde om IGU – Sjælland

Møderne er for jobcentermedarbejdere samt medarbejdere på VEU centre og sprogskoler, som arbejder med IGU. Hvis du ønsker yderligere information eller ønsker at deltage i et af møderne, kan du kontakte integrationskoordinator Anette Sjørup Christiansen på e-mail: asch@siri.dk

SIRI, STAR

ZBC
Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde

09/05 2017

Kl. 10.00

Netværksmøde om IGU – Nordsjælland

Møderne er for jobcentermedarbejdere samt medarbejdere på VEU-centre og sprogskoler, som arbejder med IGU. Hvis du ønsker yderligere information eller ønsker at deltage i et af møderne, kan du kontakte integrationskoordinator Anette Sjørup Christiansen på e-mail: asch@siri.dk

SIRI, STAR

VEU-center Nordsjælland
Esnord
Peder Oxes Alle 4
3400 Hillerød

15/12 2016

Kl. 09.30-16.15

Arbejdsseminar om IGU'en

Hent program for arrangementet (pdf) (nyt vindue)

SIRI

Eigtveds Pakhus
Asiatisk Plads 2G
1401 København K

12/12 2016

Kl. 09.30-16.15

Arbejdsseminar om IGU'en

Hent program for arrangementet (pdf) (nyt vindue)

SIRI

Aarhussalen
Skt. Knuds Torv 3
8000 Århus C

23/11 2016

Kl. 13.00-15.30

Hvordan kan virksomheder få succes med rekruttering af flygtninge?

Hent program for arrangementet (pdf) (nyt vindue)

Tilmeld dig arrangementet (nyt vindue)

Horesta
CABI
SIRI

Montra Hotel, Sabro Kro
Viborgvej 780
8471 Sabro

10-11/11 2016

Kl. 09.00

JobCAMP

Hent program for JobCAMP (pdf) (nyt vindue)

KL

Aalborg Kongres & Kultur Center
Europaplads 4
Aalborg

31/10 2016

Formiddag

Integration - en løsning på manglende arbejdskraft

(program kommer senere)

CABI
Lederne Vendsyssel
Lederne Himmerland
DI
SIRI
Netværkslokomotivet

Brønderslev

26/10 2016

Kl. 13.00-15.30

Beskæftigelsesrettet integration

Horesta
CABI
SIRI

København

3/10 2016

Kl. 15.00-17.30

Regionalt møde for virksomheder i Region Øst. En del af 'Sammen om Integration'

Hent program for fyraftensmøde (pdf) (nyt vindue)

AMK ØST

NETTO (administrationsbygningen)
Mimersvej 1
Køge

30/9 2016

LederLounge Aarhus – Gør forskelle til forretning

Hent program for LederLounge Aarhus (nyt vindue)

Tilmeld dig til LederLounge Aarhus (nyt vindue)

Virksomhedsnetværk Cabi
Aarhus Charter forMangfoldighed
Lederne
Aarhus BSS

Aarhus BSS
Bygning 2610 (S)
Øvre Multirum
Fuglsangs Alle 4
8210 Aarhus V.

28/9 2016

Kl. 13.00

Arrangement ved Cabi: 'Tag godt imod flygtninge i jeres virksomhed'

Hent program for arrangementet (pdf) (nyt vindue)

CABI
Lederne Vestsjælland
Lederne Østsjællan

Enemærke og Petersen A/S
Ole Hansens Vej 1
4100 Ringsted

27/9 2016

Kl. 13.00-16.30

Konference om flygtninge og beskæftigelse RAR Glostrup Park Hotel

15/9 2016

Kl. 15.00-17.00

Inspirationsmøde for virksomheder - dialog og erfaringsudveksling fra virksomhed til virksomhed. En del af 'Sammen om Integration'

SIRI
STAR

Eigtveds Pakhus
Asiatisk Plads 2 G
1448 København K.

13/9 2016

Kl. 09.00-16.45

Integrationstræf 16

Hent program for Integrationstræf 16 (pdf) (nyt vindue)

SIRI
KL

Comwel
Kolding

10/9 2016

Kl. 12.00-21.00

Velkomstfesten

Hent program for velkomstfesten (nyt vindue)

Et folkeligt og nonprofit-initiativ, skabt i samarbejde med en række organisationer og virksomheder

Forum
Frederiksberg

08/9 2016

Kl. 10.00-16.00

Godt for Danmark – Fælles løsninger til god integration

Hent program for 'Godt for Danmark' (pdf) (nyt vindue)

Frivillighedsrådet
Tuborgfondet
Mandag Morgen

København
Deltagelse by-invitation-only

8/9 2016

Kl. 14.00-17.30

Konference om flygtninge og beskæftigelse

RAR

Comwel
Køge

31/8 2016

Kl. 15.00-17.00

Regionalt fyraftensmøde for virksomheder i Syddanmark. En del af 'Sammen om Integration'

Hent program for fyraftensmøde (pdf) (nyt vindue)

AMK Syd

Restaurant Dronning Louise
Torvet 19
Esbjerg

30/8 2016

Kl. 14.00-16.00

Informationsmøde om IGU

Dansk Erhverv

Børsen

22/8 2016

Kl. 08.30-12.30

Temamøde om 'Sammen om Integration' og IGU

AMK Øst

Hotel Niels Juel
Toldbodvej 20, Køge

22/8 2016

Kl. 13.00-15.00

Informationsmøde om IGU

Dansk Erhverv

Scandic Aarhus City

Sidst opdateret 11/07 2018