Forside » Nyheder » Virksomheder og Middelfart Kommune står sammen om integration

Virksomheder og Middelfart Kommune står sammen om integration

Middelfart Kommune har et tæt samarbejde med de lokale virksomheder om at integrere kommunens flygtninge. Kommunen har stort fokus på at finde ud af, hvilke virksomheder og områder der mangler arbejdskraft, og det har ført til, at 24 af kommunens flygtninge har påbegyndt Integrationsgrunduddannelsen (IGU).

Det har samtidig ført til, at flere virksomheder har åbnet dørene for flygtninge. På nuværende tidspunkt har 50 lokale virksomheder flygtninge ansat i virksomhedsrettet forløb, herunder IGU, og ifølge kommunen selv er det et resultat af et mangeårigt og tæt samarbejde med virksomhederne.

Forventninger skal afstemmes

Siden 2007 har Middelfart haft en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. Derfor var kommunen og virksomhederne forberedt, da flygtningestrømmen åbnede op for et par år siden. Sådan lyder det fra borgmester i Middelfart Kommune, Steen Dahlstrøm, der mener, at indsatsen har en positiv effekt for alle parter i kommunen.

”Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats er grunden til, at vi ser så gode tal på området. Den betød også, at vi ikke skulle lave en turn-around, da flygtningene ankom for et par år siden, fordi vi allerede havde en god dialog med virksomhederne. Derfor bliver stadigt flere flygtninge selvforsørgende, og det er godt for den enkelte borgers integration, for kommunens økonomi og for virksomhederne, der får den arbejdskraft, de efterspørger,” siger Steen Dahlstrøm.

I Middelfart er det vigtigste i integrationsindsatsen at finde ud af, hvilke områder af arbejdsmarkedet der mangler arbejdskraft, og derefter udvikle flygtningenes kompetencer efter det. Når der er behov for at opkvalificere flygtninge, etablerer kommunen – i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner – uddannelses- og IGU-forløb, som målretter sig de jobåbninger, der viser sig i lokalområdet.

Et godt samarbejde med de lokale virksomheder skal ifølge Steen Dahlstrøm bygge på en grundig forventningsafstemning.

”Først og fremmest er det vigtigt, at man forventningsafstemmer med den enkelte virksomhed. Vi er nødt til at finde ud af, hvad virksomheden har brug for, og vi skal omvendt også vide, hvad det kan føre til for en flygtning, der for eksempel starter i et IGU-forløb. Derudover er det vigtigt, at man hyppigt følger op på flygtningene, og selvfølgelig at der er et politisk fokus på at lave en integrationsindsats, der retter sig mod beskæftigelse,” siger Steen Dahlstrøm.

Middelfart Kommune har seks virksomhedskonsulenter ansat, som følger op på flygtningene og deres virksomhedsforløb – én af konsulenterne er IGU-konsulent og ansat til at være opsøgende i forhold til etablering af IGU-forløb og til at følge op på de indgåede IGU-aftaler.

81 virksomheder med i Sammen om integration

På nuværende tidspunkt deltager 191 virksomheder på landsplan i partnerskabet Sammen om integration. Af dem er 81 virksomheder fra Middelfart, som alle stiller pladser til rådighed for flygtninge, og kommunen er derfor en af de kommuner, der går forrest i indsatsen med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg glæder sig over at se en kommune, der retter sin integrationsindsats mod beskæftigelse.

”Det er utroligt flot, at både virksomheder og kommune i Middelfart tager så meget ansvar for at beskæftige de flygtninge, der kommer til kommunen. Jeg er meget optaget af, at flere flygtninge bliver selvforsørgende via arbejde, og derfor er det da prisværdigt, at vi her har en kommune, der i fællesskab med virksomhederne udvikler flygtninges kompetencer til, præcis hvad virksomhederne har brug for. Vi kan se rundt i landet, at integrationsindsatsen kaster flere og flere job af sig, og Middelfart er bestemt et forbillede i den indsats,” siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

I Middelfart har kommunen et mål om, at 20 pct. af flygtningene skal være selvforsørgende efter det første år af integrationsperioden, mens målet stiger til hhv. 40 og 60 pct. efter andet og tredje år.

Fakta

Integrationsgrunduddannelsen, IGU, blev aftalt med arbejdsmarkedets parter i foråret 2016. IGU skal være en trædesten til et rigtigt arbejde for flygtninge og familiesammenførte. IGU-forløbet varer i to år. Virksomheden tilbyder en lønnet praktikplads og får bonus fra staten og opkvalificeringen betalt. Kommunen skal tilpasse sprogundervisningen til jobbet – ikke omvendt.

Siden årsskiftet er der sket en firdobling i antallet af IGU-stillinger, og i maj måned blev IGU-forløb nr. 500 oprettet. Der var pr. 31.5 2017 indberettet i alt 574 IGU-forløb i mere end 350 virksomheder landet over.

IGU er et blandt flere redskaber, der skal hjælpe flygtninge med at komme i arbejde. Foruden at komme i et ordinært job kan flygtninge komme i virksomhedspraktik og i ansættelse med løntilskud.

Dobbelt så mange som tidligere kommer i virksomhedspraktik eller får ansættelse med løntilskud. Tallet steg fra 15 % i juni 2015 til 32 % i december 2016 blandt de ydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet (i alderen 16-64 år). Det betyder, at der nu er over 5.000 personer omfattet af integrationsprogrammet, som er i virksomhedspraktik, og at flere end 1.000 er ansat med løntilskud.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Jesper Wodschow Larsen, tlf. 72 14 21 00, .

Sidst opdateret 02/06 2017