Forside » Nyheder » Virksomheder og Jobcenter Assens i tæt samarbejde

Virksomheder og Jobcenter Assens i tæt samarbejde

I Assens Kommune gør jobcentret meget ud af at hjælpe virksomheder med at få flygtninge i arbejde gennem integrationsgrunduddannelsen (IGU) – og det nyder virksomhederne godt af.

Et tæt samarbejde mellem jobcenter og virksomheder kan være vejen til at få flere flygtninge i beskæftigelse. Det har man erfaret i Assens Kommune, hvor jobcentrets integrationsteam hjælper de lokale virksomheder med papirarbejdet, når de ønsker at ansætte en af kommunens flygtninge gennem IGU-ordningen.

Klæder virksomhederne på

Ifølge Araz Khan, der er konsulent i integrationsteamet i Assens, gør jobcentre bedst i at være opsøgende over for de lokale virksomheder, så de kan informere og vejlede dem om IGU-ordningen.

Vi er meget offensive i forhold til at udbrede IGU-ordningen og informere virksomhederne om den. Vi tager ud til virksomhederne og fortæller dem om, hvad ordningen indeholder, og hvordan den kan tilrettelægges,” siger han.

Hvis man spørger Araz Khan, er det positive ved IGU-ordningen, at en virksomhed og en flygtning i fællesskab kan planlægge, hvordan et uddannelsesforløb skal se ud. Men for integrationsteamet er det vigtigt, at man bistår både arbejdsgiver og elev med at lave kontrakter og uddannelsesplaner, så de ikke står alene med opgaven.

”Vi hjælper faktisk virksomhederne med at få oprettet de her kontrakter og være behjælpelige i forhold til at vejlede, så de ikke står med hele opgaven selv. Det er, hvad enten det handler om uddannelsesdelen eller selve kontraktdelen: vi hjælper med at informere dem om, hvordan de skal udfyldes i forhold til deres givne overenskomst, så virksomhederne føler sig godt klædt på til at have en IGU-elev,” siger Araz Khan.

Man skal turde stille krav til kommunen

En af de virksomheder, som integrationsteamet har henvendt sig til, er Slagter Laustsen i Assens. De tog kontakt til ejeren, Leif Wilson Laustsen, og spurgte, om han var interesseret i at få Daniel G. Weldetnsea fra Eritrea i praktik under IGU-ordningen. Det var han, og i fællesskab med kommunen lavede han en IGU-aftale, som de i virksomheden har været glade for.

”Daniel var jo bare klar fra dag 1. Han er en ekstremt ihærdig mand, som sætter en ære i, at tingene skal være i orden. Han har også modet til at sige, hvad han mener, og det er jo dejligt at have med mennesker at gøre, som tør det og vil det. Derudover er jeg glad for at være med til at tage et samfundsansvar,” siger Leif Wilson Laustsen.

Assens Kommune har ifølge Leif Wilson Laustsen været meget fleksible og hjulpet med at køre Daniels IGU-forløb. Men det er vigtigt, at man tør stille krav til kommunen, så det bliver nemmest muligt for virksomheden at aftale et nyt IGU-forløb.

”Man skal turde stille krav til kommunen, når man skal starte et nyt IGU-forløb. Vores krav var, at vi gerne ville have Daniel ansat i tre måneder for at se samarbejdet an, inden vi startede IGU-forløbet,” siger Leif Wilson Laustsen og fortsætter:

”Derudover skal kommunen gerne hjælpe med det administrative arbejde, som helt klart er en hæmsko for virksomhederne. Det kan nemt føles uoverskueligt, og det mærker man i vores branche. Men integrationsteamet kommer forbi, når vi har brug for det, og hjælper bl.a. med at lægge en plan for Daniel omkring de forskellige kurser, han skal tage. Og så er de gode til at forklare Daniel, hvad der er op og ned, når det er svært at forstå.”

Fakta

Integrationsgrunduddannelsen, IGU, blev aftalt med arbejdsmarkedets parter i foråret 2016. IGU skal være en trædesten til et rigtigt arbejde for flygtninge og familiesammenførte. IGU-forløbet varer i to år. Virksomheden tilbyder en lønnet praktikplads og får bonus fra staten og opkvalificeringen betalt. Kommunen skal tilpasse sprogundervisningen til jobbet – ikke omvendt.

Der var pr. 28. februar 2017 indberettet i alt 268 IGU-forløb i 180 virksomheder landet over.

IGU er et blandt flere redskaber, der skal hjælpe flygtninge med at komme i arbejde. Foruden at komme i et ordinært job kan flygtninge komme i virksomhedspraktik og i ansættelse med løntilskud.

Dobbelt så mange som tidligere kommer nu i virksomhedspraktik eller får ansættelse med løntilskud. Tallet er steget fra 15 % i juni 2015 til 32 % i december 2016 blandt de ydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet (i alderen 16-64 år). Det betyder, at der nu er over 5.000 personer omfattet af integrationsprogrammet, som er i virksomhedspraktik, og at flere end 1.000 er ansat med løntilskud.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Jesper Wodschow Larsen, tlf. 72 14 21 00, jwl@siri.dk

 

Sidst opdateret 01/03 2017