Forside » Nyheder » Transportbranchen: Mangel på arbejdskraft kan afhjælpes med flygtninge

Transportbranchen: Mangel på arbejdskraft kan afhjælpes med flygtninge

Færre og færre unge søger ind på erhvervsuddannelser, og det betyder ringere mulighed for at rekruttere medarbejdere. Derfor vender bus- og lastbilbranchen sig mod flygtninge, der kan være med til at sætte en stopper for manglen på arbejdskraft gennem blandt andet Integrationsgrunduddannelsen (IGU).

I dag søger omkring 18 % af en ungdomsårgang ind på erhvervsuddannelser. For 15 år siden var det omkring en tredjedel. Det går ud over især bus- og lastbilbranchen, der forudser en mangel på chauffører i de kommende år, og som allerede nu har svært ved at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer.

En fordel, hvis virksomheder går sammen

En af løsningerne er i højere grad at rekruttere blandt flygtninge. Det mener Transporterhvervets Uddannelser (TUR), som fastlægger transportbranchens godkendte uddannelser. For at hjælpe virksomhederne på vej har TUR lavet forløbsbeskrivelser som inspiration til, hvordan bus-, terminal- og lastbilvirksomheder nemmest kan rekruttere flygtninge og gennemføre IGU-forløb.

Niels Henning Holm Jørgensen fra Dansk Industri, som er næstformand i TUR, siger:

”Med vores IGU-forløbsbeskrivelser ønsker vi at hjælpe virksomhederne med, hvad de kan gøre for at komme manglen på arbejdskraft til livs. Blandt andet opfordrer vi til, at virksomheder bør gå sammen lokalt og regionalt for at samle de 16-20 flygtninge, som en transportskole kræver for at starte et kursus op.”

Ud over at gå sammen opfordres virksomhederne til at etablere en mentorordning. Hvis de unge fortsætter med at vælge erhvervsuddannelser fra, mener Niels Henning Holm Jørgensen, at transportvirksomhederne skal investere mere i at rekruttere flygtninge – og der kan allerede ansatte udlændinge være en stor hjælp.

”Det kan være en kæmpe fordel, at de udlændinge, der allerede er ansat, kan være mentorer og hjælpe og støtte de nye flygtninge, der skal læres op. I busbranchen har de i mange år haft udlændinge bag rattet, blandt andet hos Arriva, hvor de har omkring 40 forskellige nationaliteter ansat. Det gør det alt andet lige nemmere at rekruttere og oplære flygtninge, når man allerede har chauffører ansat, som taler flygtningenes sprog,” siger Niels Henning Holm Jørgensen.

Danske Fragtmænd har ansat 30 flygtninge i år

Løsningen med at uddanne nytilkomne flygtninge er noget, man har taget til sig hos Danske Fragtmænd. Her har de i år ansat 30 flygtninge gennem IGU-ordningen. Flygtningene skal primært arbejde på lager og i terminaler, hvor de ikke behøver at erhverve sig stort kørekort til bus eller lastbil, men kun til gaffeltruck.

IGU-forløbene er netop iværksat for at imødekomme branchens udfordringer, og målet er, at de fører til fast ansættelse, lyder det fra Peter B. Jepsen, direktør for HR og Kommunikation hos Danske Fragtmænd.

”Danske Fragtmænd opererer jo kun i Danmark, og vi føler, at vi skal tage et ansvar for at beskæftige nogle af de flygtninge, der kommer hertil. Derudover kan vi se, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i vores branche. Derfor starter vi de her IGU-forløb op – især med henblik på, at det fører til permanente ansættelser i virksomheden. Så det er jo en win-win-situation for samfundet og for os som virksomhed,” siger Peter B. Jepsen.

Hos Danske Fragtmænd er det planen, at alle filialer skal have flygtninge ansat. På nuværende tidspunkt har virksomheden to IGU-elever ansat, mens de 30 nye er startet i danskundervisning – og det er noget, man vil fortsætte med i fremtiden.

”Vi har store forventninger til det her projekt. Hvis det viser sig at være vellykket, kommer vi til at ansætte 30 flygtninge på årsbasis i de kommende år. Vi er jo nødt til at finde nye veje til at tiltrække medarbejdere på, og det her er en af dem,” siger Peter B. Jepsen.

Fakta

Integrationsgrunduddannelsen, IGU, blev aftalt med arbejdsmarkedets parter i foråret 2016. IGU skal være en trædesten til et rigtigt arbejde for flygtninge og familiesammenførte. IGU-forløbet varer i to år. Virksomheden tilbyder en lønnet praktikplads og får bonus fra staten og opkvalificeringen betalt. Kommunen skal tilpasse sprogundervisningen til jobbet – ikke omvendt.

Siden årsskiftet er der sket en firdobling i antallet af IGU-stillinger, og i maj måned blev IGU-forløb nr. 500 oprettet. Der er pr. 31. juli 2017 indberettet i alt 772 IGU-forløb i omkring 300 virksomheder landet over.

IGU er et blandt flere redskaber, der skal hjælpe flygtninge med at komme i arbejde. Foruden at komme i et ordinært job kan flygtninge komme i virksomhedspraktik og i ansættelse med løntilskud.

Antallet af flygtninge og familiesammenførte, der kommer i beskæftigelse, blev mere end tredoblet fra 2015 til 2016, viser tal fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Derudover kommer dobbelt så mange som tidligere nu i virksomhedspraktik eller får ansættelse med løntilskud. Tallet er steget fra 15 % i juni 2015 til 32 % i december 2016 blandt de ydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet (i alderen 16-64 år). Det betyder, at der nu er over 5.000 personer omfattet af integrationsprogrammet, som er i virksomhedspraktik, og at flere end 1.000 er ansat med løntilskud.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Jesper Wodschow Larsen, tlf. 72 14 21 00,

Sidst opdateret 02/08 2017