Forside » Nyheder » Topartsaftale faldet på plads

Topartsaftale faldet på plads

Regeringen har i dag indgået en topartsaftale med KL om rammerne for kommunernes arbejde med integration af flygtninge.

Danmark står i disse år over for en stor udfordring med at modtage og integrere et ekstraordinært højt antal flygtninge. Det er derfor nødvendigt, at kommunerne har de rette, fleksible rammer til at håndtere denne opgave.

Aftalen forenkler en lang række regler på integrationsområdet og intensiverer fokus på en tidlig og målrettet beskæftigelsesindsats. Dermed sikres en bedre og billigere integrationsindsats. Der afsættes herunder 25 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017 til at styrke den virksomhedsrettede indsats.

Læs hele nyheden hos Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Sidst opdateret 05/03 2018