Forside » Nyheder » Nye film beskriver kulturmødet på arbejdspladsen

Nye film beskriver kulturmødet på arbejdspladsen

I to ny film beskrives nogle af de forskelligheder, du som kollega eller arbejdsgiver skal være opmærksom på, når din virksomhed åbner dørene for en flygtning.

Er det et udtryk for manglende respekt, hvis en medarbejder kommer for sent? Og er det dovenskab, hvis en medarbejder efter at have udført en opgave sætter sig og afventer næste opgave? Det er spørgsmål, som bliver behandlet i to små film, som videnshuset Cabi har produceret i samarbejde med Industriens Fond som en del af projektet ’Task force til industrien’. Formålet er at skabe større forståelse af kulturmødet, der kan finde sted, når virksomheder tager personer med flygtningebaggrund ind i virksomheden. Filmene giver dig tips til, hvordan du kan overkomme de mest gængse kulturelle forskelle i mødet med din nye medarbejder med flygtningebaggrund.

Når Mohammed kommer for sent

I den ene film forklares det, hvordan tidsforståelsen i andre kulturer kan være meget forskellig fra den danske. I Danmark er vi meget punktlige, og det at møde til tiden og overholde deadlines er afgørende for produktionen i virksomheden. I andre kulturer kan forståelsen af tid være mere flydende, og filmen forklarer kort de forskellige opfattelser og kommer samtidig med forslag til, hvordan du som arbejdsgiver eller kollega kan være tydelig og forklare din nye kollega med flygtningebaggrund, hvorfor det er vigtigt at komme til tiden og være punktlig.

Når Ahmed sætter sig ned

Den anden film tager udgangspunkt i de forskelle, der kan findes i ledelsesstil og tilgangen til arbejdsopgaver. I Danmark har vi et forholdsvis fladt hierarki på arbejdspladsen sammenlignet med andre lande, og samtidig opfordres medarbejdere til at tænke selvstændig og være initiativrige i tilgangen til nye arbejdsopgaver. Disse kendetegn kan opfattes som manglende respekt for lederens position i andre kulturer, hvor ledelseshierarkiet er fast, og hvor det er lederen, der kontrollerer og anviser nye arbejdsopgaver. Også her beskriver filmen, hvordan du som arbejdsgiver eller kollega med fordel kan forklare, hvordan kulturen er på jeres arbejdsplads – og hvorfor.

Sidst opdateret 23/06 2017