Forside » Nyheder » Ny telefonkampagne skal øge kendskab til IGU

Ny telefonkampagne skal øge kendskab til IGU

Flygtninge kan være med til at løse manglen på arbejdskraft. Gennem Integrationsgrunduddannelsen (IGU) kan en virksomhed rekruttere og uddanne flygtninge efter virksomhedens behov. Det sætter en ny telefonkampagne nu fokus på – ved at ringe virksomhederne direkte op.

I foråret afholdt lokale jobcentre rundt i landet 403 møder med små og mellemstore virksomheder, der ønskede at høre mere om IGU-ordningen. Halvdelen af møderne resulterede i, at en virksomhed oprettede et IGU-forløb eller tilkendegav, at de ville oprette et IGU-forløb i fremtiden.

Det skete på baggrund af en rundringning foretaget af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som man vil foretage igen til efteråret. Formålet er at give virksomhederne kendskab til, hvordan de kan rekruttere og uddanne blandt flygtninge, og at få flere virksomheder til at ansætte gennem IGU-ordningen. Derfor fokuserer SIRI på virksomheder i brancher, hvor der er stor mangel på arbejdskraft, og hvor flygtninge netop kan afhjælpe den mangel.

I den første kampagne identificerede SIRI ca. 8.000 relevante små og mellemstore virksomheder, hvoraf 2.750 virksomheder blev kontaktet fordelt på 68 af landets kommuner. Til efteråret foretager SIRI en ny rundringning for at komme ud til flere virksomheder i de brancher, hvor der er udfordringer med at rekruttere medarbejdere. Fokus vil være på at kontakte de virksomheder og kommuner, der ikke deltog i den første kampagne.

Direktør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration Kasper Højvang Kyed siger:

”Vi gjorde så gode erfaringer med den første kampagne, at vi nu vælger at gøre det igen. Det betyder meget for virksomhederne at kunne stille afklarende spørgsmål allerede i telefonen. Derudover oplever vi, at det ikke er mangel på vilje, men snarere en mangel på viden, der gør, at nogle virksomheder ikke opretter IGU-forløb. Så forhåbentlig kan kampagnen være med til at åbne virksomhedernes øjne for IGU-ordningen og for, at flygtninge kan være en kæmpe ressource for brancher, der mangler arbejdskraft.”

Fakta

Integrationsgrunduddannelsen, IGU, blev aftalt med arbejdsmarkedets parter i foråret 2016. IGU skal være en trædesten til et rigtigt arbejde for flygtninge og familiesammenførte. IGU-forløbet varer i to år. Virksomheden tilbyder en lønnet praktikplads og får bonus fra staten og opkvalificeringen betalt. Kommunen skal tilpasse sprogundervisningen til jobbet – ikke omvendt.

Siden årsskiftet er der sket en firdobling i antallet af IGU-stillinger, og i maj måned blev IGU-forløb nr. 500 oprettet. Der er pr. 31. juli 2017 indberettet i alt 772 IGU-forløb i omkring 300 virksomheder landet over.

IGU er ét blandt flere redskaber, der skal hjælpe flygtninge med at komme i arbejde. Foruden at komme i et ordinært job kan flygtninge komme i virksomhedspraktik og i ansættelse med løntilskud.

Antallet af flygtninge og familiesammenførte, der kommer i beskæftigelse, blev mere end tredoblet fra 2015 til 2016, viser tal fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Derudover kommer dobbelt så mange som tidligere nu i virksomhedspraktik eller får ansættelse med løntilskud. Tallet er steget fra 15 % i juni 2015 til 32 % i december 2016 blandt de ydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet (i alderen 16-64 år). Det betyder, at der nu er over 5.000 personer omfattet af integrationsprogrammet, som er i virksomhedspraktik, og at flere end 1.000 er ansat med løntilskud.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Jesper Wodschow Larsen, tlf. 72 14 21 00, .

Sidst opdateret 02/08 2017