Forside » Nyheder » Ny pulje til virksomhedsorganiseret danskundervisning

Ny pulje til virksomhedsorganiseret danskundervisning

Initiativet har til formål at skabe bedre muligheder for, at virksomheder organiserer og etablerer danskundervisning på arbejdspladsen .

Med initiativet gives virksomheder, der ansætter eller tager flygtninge og familiesammenførte i praktik m.v, vide rammer til selv at tilrettelægge danskundervisningen. Det primære sigte med at flytte sprogundervisningen til virksomhederne er, at undervisningen i langt højere grad kvalificeres, så den tager hensyn til virksomhedens faglige sprogbrug.

Virksomhederne kan f. eks. vælge at tilrettelægge undervisningen i mindre grupper eller en-til-en sammen med en kollega (mentor), så det sikres, at der på virksomheden dagligt trænes i det faglige sprog, som bliver talt på virksomheden.

De pågældende ansatte skal som integrationskursister (I-kursister) have ret til danskuddannelse, jf. reglerne i danskuddannelsesloven. Den lokale udbyder af danskundervisning kan oplyse, om pågældende ansatte har ret til danskuddannelse.

Der er afsat 2,5 mio. kr. i nærværende ansøgningspulje.

Ansøgningsfristen er mandag den 10. september 2017.

Læs mere om puljen her

Sidst opdateret 06/07 2017