Forside » Nyheder » Ny portal om uddannelse og afklaring af flygtninge

Ny portal om uddannelse og afklaring af flygtninge

Internetportalen ”Uddannelse og integration” er åbnet 1. november 2016. Portalen samler viden om uddannelse og opkvalificering til brug for arbejdet med integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Formålet er at give medarbejdere i kommuner, asylcentre og uddannelsesinstitutioner én indgang til oplysninger om uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder og om kompetenceafklarings- og vurderingsmuligheder.

Find den nye portal her (nyt vindue)

Én samlet indgang

Portalen introducerer og linker til informationer om blandt andet:

  • Uddannelsesstøtte og -finansiering
  • Vurdering af formelle kvalifikationer og realkompetencer
  • Tilbud fra uddannelsessteder
  • Uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder fra danskundervisning til erhvervsuddannelser og videregående uddannelser

Om portalen

Portalen er udviklet i et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med bidrag fra rektorkollegierne for de videregående uddannelser, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, samt Kulturministeriet. Portalen er etableret på baggrund af aftalen om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”, som regeringen og KL indgik den 18. marts 2016.

Find hele aftaleteksten her (pdf)

Sidst opdateret 13/03 2018