Forside » Nyheder » Ny afdækning af flygtninges kompetencer

Ny afdækning af flygtninges kompetencer

Halvdelen af de flygtninge, der kommer til Danmark i øjeblikket, har 5-10 års skolegang bag sig. 13 procent har taget en videregående uddannelse.

Det viser resultaterne af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets nye afdækning af flygtninges kompetencer.

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet har i november og december 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse i 20 af landets kommuner for at afdække, hvilke kompetencer de nyankomne flygtninge har. Resultaterne af afdækningen handler om flygtninge, som er ankommet i 1. halvår af 2015.

Afdækningen viser, hvilket uddannelsesniveau de nyankomne flygtninge har. 10 procent har ingen eller op til 4 års skolegang, mens 25 procent har 5-8 års skolegang. Yderligere 25 procent har 9-10 års skolegang, 13 procent har en videregående uddannelse, 15 procent en studentereksamen og 10 procent en erhvervsfaglig uddannelse gennem formaliseret uddannelse eller praktisk oplæring.

Herudover kaster afdækningen lys over de nyankomne flygtninges erhvervserfaring. Her var det muligt at give flere svar. 61 procent har arbejdet som ufaglært, 16 procent som faglært, 4 procent som funktionær, 11 procent som selvstændig eller medhjælpende ægtefælle, mens 20 procent har arbejdet med andet arbejde. Der er kun oplysninger om erhvervserfaring for 36 procent af de nyankomne flygtninge samlet set.

Læs hele nyheden og hent notatet hos Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Sidst opdateret 05/03 2018