Forside » Nyheder » Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge

Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge

Regeringen og S, DF, LA, RV, SF og K har i forbindelse med Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften indgået aftale om at forenkle og effektivisere danskuddannelsen til voksne udlændinge.

I aftalen om ’Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge’ er der lagt op til en reform af danskuddannelse til voksne udlændinge, hvor nøgleordene er beskæftigelsesfokus, samspil med virksomheder, forenkling og fleksibilitet i tilrettelæggelsen.

Der er i dag omkring 55.000 udlændinge, der følger undervisningen på landets godt 65 sprogcentre. Kursisterne er flygtninge og familiesammenførte, der som led i integrationsprogrammet skal følge danskundervisning, og udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl., der frivilligt følger undervisningen.

Læs hele nyheden på UIBM

Sidst opdateret 11/05 2020