Forside » Nyheder » Kommunesamarbejde baner vejen for integration

Kommunesamarbejde baner vejen for integration

En vellykket integrationsindsats kræver et stærkt samarbejde mellem kommuner. Det er holdningen i det sydlige Danmark, hvor fire kommuner er gået sammen om et brancheforløb for at få områdets flygtninge i job.

Kommunerne er Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder. For at integrere områdets flygtninge bedst muligt har Voksen- og Efteruddannelses-center Syd (VEU-center Syd) samlet de fire kommuners jobcentre og skabt et brancheforløb, der skal sikre, at man kan fylde de enkelte kurser ud med flygtninge fra de fire kommuner. Centralt i samarbejdet står en koordinator fra Aabenraa, der deltager i flygtningenes forløb og fungerer som sparringspartner for skolerne.

Flygtninge klædes bedre på til job

Koordinatoren hedder Gitte Bruhn Hvam. Hun arbejder som fastholdelseskonsulent i jobcenter Aabenraa og er i brancheforløbet repræsentant for de fire jobcentre. Ifølge Gitte Bruhn Hvam giver brancheforløbet bedre mulighed for, at flygtninge kan ende med et fast job.

”Flygtningene er bedre klædt på efter at have deltaget i brancheforløbet. De har simpelthen bedre forudsætninger for at få et job, fordi de får flere kurser, end man normalt ville gøre i for eksempel rengøringsbranchen. Og for at gøre flygtningene mest muligt relevante for virksomhederne skræddersyr vi brancheforløbet efter, hvad virksomhederne har brug for,” siger Gitte Bruhn Hvam.

Ideen med et brancheforløb går ud på, at flere kommuner går sammen for at samle tilstrækkeligt med flygtninge til de kurser, som de lokale uddannelsesinstitutioner udbyder til fx IGU-elever. I det nuværende brancheforløb har de fire kommuner samlet 16 flygtninge, der tager kurser målrettet køkken- og rengøringsbranchen. 14 af eleverne er i IGU-forløb, mens to er startet i andre ordninger.

Flygtningene bliver fulgt op af Gitte Bruhn Hvam, der har en dobbeltrolle i brancheforløbet.

”Min opgave er overordnet at være tovholder for de fire kommuners flygtninge og samtidig en slags sparringspartner for skolerne. Mere konkret er min opgave at følge op på de IGU-elever, der ikke er mødt op, at følge op på skolerne for at høre, hvordan det går, og at lave evaluering på forløbene, så vi kan forbedre dem fra gang til gang,” siger Gitte Bruhn Hvam.

Kommunesamarbejde er vejen frem

Integrationsopgaven kan som kommune være svær at løfte alene. Derfor er det en god ide at samarbejde med nabokommunerne, mener centerchef i VEU-center Syd, Bent Braüner Sørensen, der har været med til at starte brancheforløbet op. Han understreger, at samarbejdet på tværs af kommuner vil ligge til grund for det fremtidige integrationsarbejde.

”Det, der har gjort, at vi får mange af områdets flygtninge i job og uddannelsesforløb, er helt klart det samarbejdsnetværk, vi har skabt mellem kommunerne i området. Vi indså, at det var svært at klare integrationsindsatsen alene, og vi igangsatte derfor et samarbejde mellem de forskellige jobcentre og uddannelsesinstitutioner,” siger Bent Braüner Sørensen og fortsætter:

”Det her samarbejde vil blive omdrejningspunktet for den fremtidige integrationsindsats, hvor vi løbende vil kigge på, hvilke jobs lokalområdet har brug for, og derefter hvilke kurser vi skal gennemføre.”

På nuværende tidspunkt sigter VEU-center Syd mod køkken- og rengøringsbranchen og social- og sundhedsområdet, men har senere planer om at sigte mod andre funktioner og jobs.

Fakta

Integrationsgrunduddannelsen, IGU, blev aftalt med arbejdsmarkedets parter i foråret 2016. IGU skal være en trædesten til et rigtigt arbejde for flygtninge og familiesammenførte. IGU-forløbet varer i to år. Virksomheden tilbyder en lønnet praktikplads og får bonus fra staten og opkvalificeringen betalt. Kommunen skal tilpasse sprogundervisningen til jobbet – ikke omvendt.

Siden årsskiftet er der sket en firdobling i antallet af IGU-stillinger, og i maj måned blev IGU-forløb nr. 500 oprettet. Der var pr. 31.5 2017 er der indberettet i alt 574 IGU-forløb i mere end 350 virksomheder landet over.

IGU er et blandt flere redskaber, der skal hjælpe flygtninge med at komme i arbejde. Foruden at komme i et ordinært job kan flygtninge komme i virksomhedspraktik og i ansættelse med løntilskud.

Derudover kommer dobbelt så mange som tidligere nu i virksomhedspraktik eller får ansættelse med løntilskud. Tallet er steget fra 15 % i juni 2015 til 32 % i december 2016 blandt de ydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet (i alderen 16-64 år). Det betyder, at der nu er over 5.000 personer omfattet af integrationsprogrammet, som er i virksomhedspraktik, og at flere end 1.000 er ansat med løntilskud.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Jesper Wodschow Larsen, tlf. 72 14 21 00, .

Sidst opdateret 01/06 2017