Forside » Nyheder » IGU er et godt værktøj til at få kvinder i job

IGU er et godt værktøj til at få kvinder i job

Det kan sommetider være svært at få indvandrerkvinder i ordinær beskæftigelse, fx på grund af manglende uddannelse og erhvervserfaring. Her kan IGU’en være et rigtig godt værktøj.

I Allerød begyndte 9 flygtningekvinder – 7 fra Syrien og 2 fra Eritrea – i august 2017 i et IGU-forløb i ældrepleje. De 9 kvinder er fordelt på 4 kommunale plejecentre og skal i november begynde på et VEU-branchepakkeforløb kaldet Trainee på Ældreområdet.

Undervisningen foregår hos SOPU, som udbyder uddannelser inden for omsorg, sundhed og pædagogik, fx uddannelse til SOSU-hjælper, SOSU-assistent og pædagogisk assistent.

De 9 kvinders undervisning er fordelt på 20 uger over en periode på 2 år. De vil bl.a. blive undervist i hygiejne og smittespredning, forebyggelse af ulykker, ergonomi og praktisk hjælp til ældre. Derudover undervises de i dansk, hvor fokus vil være på arbejdsmarkedsnormer og kultur- og samfundsforståelse sat i forhold til ældreområdet. Derudover vil kvinderne blive introduceret til yderligere uddannelsesmuligheder i AMU-systemet.

Hassan Chassebi, daglig leder i Integrationshuset i Allerød Kommune, fortæller om forløbet:

For nogle af kvinderne vil det være muligt at påtage sig ordinært arbejde efterfølgende, fx som vikar på et plejecenter eller inden for køkken- eller rengøringsområdet. Men målet er også at forberede dem på en uddannelse som SOSU-assistent eller lignende. Det er vores forventning, at de efter IGU-forløbet vil have erfaring med den danske arbejdskultur og have fået styrket deres danskkundskaber, særligt inden for ældre- og plejeområdet, og at de derfor lettere vil kunne gennemgå en uddannelse inden for denne branche. Målet er selvfølgelig, at de skal i ordinær beskæftigelse.

Kvinderne er mellem 23 og 39 år gamle, og de er alle gift og har børn. Derudover er der stor indbyrdes forskel på dem: Nogle har ingen uddannelse, andre hvad der svarer til folkeskole, og nogle har en universitetsuddannelse. Nogle har arbejdserfaring, hvor andre har været hjemmegående.

Da vi skulle finde de rigtige personer til forløbet, kiggede vi på kvindernes baggrunde og deres egne ønsker om at arbejde med pleje af ældre eller børn. For yderligere at motivere dem og fastholde dem i forløbet har vi fortalt om fordelene ved IGU’en – fx optjening af dagpengeret, feriepenge, pension, mulighed for gratis a-kasse under forløbet og i særdeleshed uddannelsesdelen og medbestemmelsen ift. at forme sit eget forløb i samarbejde med arbejdsgiveren. Vi holder løbende opfølgning med lederne på plejecentrene og har i opstartsfasen tilbudt tolkestøtte ugentligt på virksomheden for at komme eventuelle misforståelser i forkøbet. Derudover har vi heldigvis også et godt samarbejde mellem de nordsjællandske kommuner og VEU-centrene, så vi kan koordinere tilmeldinger til branchepakkerne, så vi kan sikre, at uddannelsesforløbene bliver til noget,” siger Hassan Chassebi.

Når IGU’en bliver gravid

Hos ALLIANCE+ i Aabenraa startede 21-årige Shabnam først i fire ugers praktik, så hun og virksomheden lige kunne se hinanden an. De blev enige om, at hun skulle starte i et IGU-forløb inden for rengøring. Hun har som del af forløbet gennemført et AMU-kursus, og for et par måneder siden blev hun gravid. Hun har haft en del ubehag og sygdom i forbindelse med graviditeten og er derfor sygemeldt i øjeblikket.

For Shabnams chef Tina Andresen er det vigtigt at bakke op om Shabnam og fastholde hende i virksomheden:

Shabnam er en rigtig dygtig og sød pige, som virkelig vil arbejde. Hun har også arbejdet hårdt for at lære dansk og er blevet ganske god til det. Det er jo en helt naturlig ting at blive gravid, så vi tager selvfølgelig de nødvendige hensyn og sørger fx for, at hun ikke skal udføre tunge løft. Lige nu har hun det ret skidt, så hun er sygemeldt de næste uger, men i uge 43 starter hun igen. Vi flytter hende midlertidigt til en anden afdeling, hvor der er lidt mere stille, og hun vil nok arbejde på lidt nedsat tid. Efter barslen er det planen, at hun kommer tilbage og fortsætter, hvor hun slap.

Vi har haft en virkeligt positiv oplevelse med Shabnam og har fået god løbende hjælp og vejledning fra Aabenraa Kommune. Så vi har bestemt fået mod på at prøve med endnu en IGU’er.

Sidst opdateret 03/10 2017