Forside » Nyheder » I Aabenraa Kommune handler IGU om motivation

I Aabenraa Kommune handler IGU om motivation

I Aabenraa Kommune er fire flygtninge ansat i kommunen under integrationsgrunduddannelsen (IGU) – og tre mere er på vej. Det vigtigste er at fokusere på at fastholde flygtningene i uddannelsen, efter de er blevet etableret.

Sådan lyder rådet fra Aabenraa Kommune. Her har man ansat en fastholdelseskonsulent til at motivere og fastholde flygtningene i deres IGU-forløb, når forløbet er kommet i gang, og hverdagen melder sig med et job på 37 timer om ugen.

Omstillingen er svær, men opgaverne de samme

En pedel, en pædagog, en socialmedarbejder og en medarbejder på et sundhedscenter. Det er de funktioner, som fire flygtninge i Aabenraa har lært at kende gennem IGU-forløb. Det er en stor hjælp for de kommunale institutioner, men en endnu større hjælp for flygtningene selv, lyder det fra Bjarke Elbert, der er virksomhedskonsulent i Jobcenter Aabenraa.

”Det er en hjælp for kommunen, men jeg synes i endnu højere grad, at det er et glimrende værktøj til at få folk ind på arbejdsmarkedet, der ellers ville have svært ved det. Det giver mulighed for at tilknytte borgere i 24 måneder, hvor de bliver lært op og får et bevis på, at de har gennemført en uddannelse og et arbejde. Forhåbentlig ender det også med, at de i sidste ende kan få et helt almindeligt arbejde,” siger Bjarke Elbert.

Blandt de fire kommunalt ansatte flygtninge er en syrisk kvinde. Hun har været pædagog i 13 år i Syrien og arbejder nu som pædagogmedhjælper i en af kommunens børnehaver. Det kan være en svær omstilling, påpeger Bjarke Elbert.

”Det kræver selvfølgelig noget at omstille sig til den danske børnehave, men i og for sig er det de samme opgaver, hun udfører her, som hun udførte i Syrien. Derudover har vi nogle syriske børn i børnehaven, og det er en kæmpe hjælp, at hun kan være med til forældremøderne og oversætte mellem forældre og børnehave,” siger Bjarke Elbert.

Kunsten er at fastholde

Når kontrakten er underskrevet og hverdagen i et dansk arbejde melder sig, kan det være svært for flygtningen at holde motivationen oppe. Men det kan en fastholdelseskonsulent hjælpe med, har man erfaret i Aabenraa Kommune.

Bjarke Elbert mener, at fastholdelse er det vigtigste at holde sig for øje, når man arbejder med IGU-elever.

”Det er en kunst at etablere IGU-forløb, men det er en endnu større kunst at fastholde dem. Derfor har vi ansat en fastholdelseskonsulent. Hun hjælper først med uddannelsesplan og ansættelseskontrakt, og når forløbet er i gang, følger hun op på IGU-eleven jævnligt. Hvis en virksomhed ringer, fordi de er rendt ind i sproglige udfordringer, tager konsulenten ud og hjælper både virksomhed og flygtning,” siger Bjarke Elbert.

Foruden at fastholde eleverne i forløbet er det vigtigt at rådgive IGU-eleverne og deres familier, inden de starter i arbejde. I Aabenraa Kommune inviterer man derfor familierne indenfor.

”Det er vigtigt, at man kommer familierne i møde og hjælper dem med de økonomiske beregninger. Man skal invitere dem ind og eksempelvis hjælpe med at rette deres beskæftigelsesfradrag til. Så ved de, hvad de går ind til, og det motiverer dem. Man skal fortælle dem, at det er en investering i deres egen fremtid,” fortæller Bjarke Elbert.

Fakta

Integrationsgrunduddannelsen, IGU, blev aftalt med arbejdsmarkedets parter i foråret 2016. IGU skal være en trædesten til et rigtigt arbejde for flygtninge og familiesammenførte. IGU-forløbet varer i to år. Virksomheden tilbyder en lønnet praktikplads og får bonus fra staten og opkvalificeringen betalt. Kommunen skal tilpasse sprogundervisningen til jobbet – ikke omvendt.

Der var pr. 31. marts 2017 indberettet i alt 389 IGU-forløb i omkring 250 virksomheder landet over.

IGU er et blandt flere redskaber, der skal hjælpe flygtninge med at komme i arbejde. Foruden at komme i et ordinært job kan flygtninge komme i virksomhedspraktik og i ansættelse med løntilskud.

Dobbelt så mange som tidligere kommer nu i virksomhedspraktik eller får ansættelse med løntilskud. Tallet er steget fra 15 % i juni 2015 til 32 % i december 2016 blandt de ydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet (i alderen 16-64 år). Det betyder, at der nu er over 5.000 personer omfattet af integrationsprogrammet, som er i virksomhedspraktik, og at flere end 1.000 er ansat med løntilskud.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Jesper Wodschow Larsen, tlf. 72 14 21 00,

Sidst opdateret 06/04 2017