Forside » Nyheder » Flygtninge hitter hos busselskab på Fyn

Flygtninge hitter hos busselskab på Fyn

Siden årsskiftet er integrationsgrunduddannelsen (IGU) for flygtninge kommet op i fart. I januar begyndte 49 på uddannelsen, 11 af dem hos busselskabet Keolis på Fyn.

Den nye integrationsgrunduddannelse er ved at komme op i omdrejninger. Især på Fyn har der været fart på i januar måned. Her har syv virksomheder åbnet døren for flygtninge ved at ansætte dem i et IGU-forløb. Siden årsskiftet har virksomheden Keolis, der er et af landets største busselskaber, taget 11 flygtninge ind i sin fynske afdeling. Det viser de nyeste tal fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Sund fornuft

Hos Keolis har man fået øjnene op for mulighederne ved IGU’en. Den kan hjælpe flygtninge og familiesammenførte ind på arbejdsmarkedet, sætte gang i integrationen og sikre virksomheden nogle kvalificerede medarbejdere.

Ifølge Peter Lanng Nielsen, administrerende direktør i Keolis Danmark, er det sund fornuft at åbne døren for flygtninge:

I vores branche kan vi komme til at mangle arbejdskraft på lidt længere sigt, og med denne ordning kan vi sikre os kvalificerede medarbejdere, der kan træde ind i ordinære jobs i virksomheden. Så for os er det sund fornuft at benytte IGU-ordningen. Og så er det meget tilfredsstillende, at vi samtidig kan bidrage til at løfte en integrationsopgave.”

Andre flygtninge som mentorer

Keolis har mange udlændinge ansat. Det skyldes bl.a., at man siden flygtningekrisen i Jugoslavien har taget flygtninge i job, hvoraf flere af dem er blevet og siden avanceret i virksomheden. De kan nu fungere som mentorer for de nye flygtninge, der kan have svært ved at begå sig på en dansk arbejdsplads – og det har virket hos Keolis, lyder det fra Kommunikations- og HR-chef i Keolis Danmark, Joakim Vasehus:

”Jeg tror, at en af grundene til, at vi er relativt gode til at modtage udlændinge i jobs hos os, er, at vores mange eksisterende medarbejdere med udenlandsk baggrund kan fungere som uformelle mentorer.”

Samarbejde med lokalt AMU-center

De 20 ugers uddannelse, som indgår i den to-årige IGU, har Keolis udviklet i samarbejde med det lokale AMU-center. Det har banet vejen for IGU-forløb i virksomheden og sikret, at der kun oprettes forløb, der er relevante for Keolis.

”IGU’erne hos os får alle den samme uddannelse, som er sammensat i samarbejde med AMU Fyn. Det tætte samarbejde med AMU-centret sikrer, at uddannelsen er tilpasset vores ønsker og krav, så chaufførerne bliver bedst muligt kvalificeret til at arbejde i virksomheden,” siger Joakim Vasehus.

Et job for enden

Flygtningens arbejdsforløb slutter ikke nødvendigvis, når IGU’en slutter. Udgangspunktet er tværtimod, at IGU-forløbet skal føre til en ansættelse, lyder det fra Peter Lanng Nielsen:

”Målet er, at IGU’erne gennem forløbet bliver kvalificerede til at arbejde som buschauffører. Og så er der et job for enden.”

Fakta

Integrationsgrunduddannelsen, IGU, blev aftalt med arbejdsmarkedets parter i foråret 2016. IGU skal være en trædesten til et rigtigt arbejde for flygtninge og familiesammenførte. IGU-forløbet varer i to år. Virksomheden tilbyder en lønnet praktikplads og får bonus fra staten og opkvalificeringen betalt. Kommunen skal tilpasse sprogundervisningen til jobbet – ikke omvendt.

Der var pr. 31. januar aftalt i alt 176 IGU-forløb i ca. 100 virksomheder landet over.

IGU er et blandt flere redskaber, der skal hjælpe flygtninge med at komme i arbejde. Foruden at komme i et ordinært job kan flygtninge komme i virksomhedspraktik og i ansættelse med løntilskud.

Dobbelt så mange som tidligere kommer nu i virksomhedspraktik eller får ansættelse med løntilskud. Tallet er steget fra 15 % i juni 2015 til 32 % i december 2016 blandt de ydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet (i alderen 16-64 år). Det betyder, at der nu er over 5.000 personer omfattet af integrationsprogrammet, som er i virksomhedspraktik, og at flere end 1.000 er ansat med løntilskud.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Jesper Wodschow Larsen, tlf. 72 14 21 00, jwl@siri.dk

Sidst opdateret 08/02 2017