Forside » Nyheder » Flygtninge får hjælp af frivillige mentorer

Flygtninge får hjælp af frivillige mentorer

Kommunerne og arbejdsmarkedets parter ved at bygge et korps op af mentorer, der kan hjælpe flygtninge med at kvalificere sig og finde arbejde.

Som led i regeringens trepartsaftale skal arbejdsgivernes og arbejdstagernes organisationer bidrage til at rekruttere mentorer blandt deres medlemmer.

Mentorerne vil få tilbudt en ny mentoruddannelse, som skal ruste dem til arbejdet med at få flygtninge i job. De vil bl.a. blive undervist i, hvordan man etablerer gode mentorforløb i samarbejde med kommune og jobcenter, samt i emner som relevant lovgivning og iværksætteri.

Læs hele nyheden på UIBM

Sidst opdateret 11/05 2020