Forside » Nyheder » Flygtninge er en jobressource i Lejre Kommune

Flygtninge er en jobressource i Lejre Kommune

I oktober 2015 ændrede Lejre Kommune sin integrationsindsats. Jobcentret begyndte at se kommunens flygtninge som et aktiv for arbejdsmarkedet frem for som en gruppe, der skal hjælpes.

Efter ændringen i integrationsindsatsen er antallet af jobparate blandt flygtningene skudt i vejret, og nu har kommunen i alt 13 flygtninge på integrationsgrunduddannelsen (IGU), mens flere er på vej.

Fra januar til oktober sidste år var Lejre Kommune den kommune i Danmark med det største fald i antallet af flygtninge på offentlig forsørgelse. Den ændrede tilgang til integration, hvor flygtninge i højere grad mødes med forventninger, har betydet, at kommunen fra kun at have haft 3 % jobparate flygtninge nu har ca. 80 %.

Som enhver anden borger, der mangler et job

Med flere jobparate flygtninge er der kommet væsentligt flere ind i de virksomhedsrettede tilbud. Sammen med praktik og løntilskud er den nye IGU en af de trædesten, flygtninge kan benytte på vejen til et rigtigt arbejde, og i Lejre er der allerede kommet 13 flygtninge ind i IGU-forløb hos virksomheder i og omkring kommunen.

IGU-ordningen er en fast del af kommunens vifte af integrationsindsatser, og antallet af forløb stiger naturligt, når kommunen skifter fokus på flygtninge fra hjælp til selvhjælp og selvforsørgelse. Det mener Lasse Bjerregaard, der er afdelingsleder for Beskæftigelse og Virksomhedsservice i Lejre Kommune.

”Vi laver ikke en speciel indsats for IGU, men det smitter selvfølgelig positivt af på antallet af IGU-forløb, når så mange flygtninge bliver erklæret jobparate. Nogle kommuner og jobcentre synes måske, det kan være besværligt at få flygtninge over på arbejdsmarkedet, hvilket helt sikkert er en krævende opgave, men jeg tror i bund og grund, at det handler om at se flygtninge som enhver anden borger, der mangler et job,” siger han.

Hos Lejre Kommune ansætter man i marts måned selv to flygtningekvinder under IGU-ordningen, der begge skal arbejde som servicemedarbejdere i socialpædagogiske døgntilbud.

Samarbejde med lokale erhvervsforeninger

At gøre indsatsen erhvervsrettet er vejen frem, mener Lasse Bjerregaard, og det kan man bl.a. gøre gennem samarbejde med de lokale erhvervsforeninger.

”Vi siger ikke til virksomhederne: ’Nu skal I have IGU’, men vi præsenterer det for dem i den helt almindelige erhvervsrettede integrationsindsats. Derudover har vi et godt samarbejde med erhvervsforeninger, hvor vi bl.a. holder oplæg om den erhvervsrettede integrationsindsats i kommunen, herunder IGU’en, og det hjælper med at klæde dem på til at tage kommunens flygtninge i job” siger han.

Virksomheder skal nærmest bare skrive under

Hos jobcentret i Lejre er man klar over, at virksomheder ikke har samme viden om eksempelvis uddannelsesforløb, som jobcentret har. Derfor tilbyder jobcentret at lave meget af det administrative arbejde, når et IGU-forløb skal startes op.

”Vi laver rigtig meget af det forberedende arbejde, fordi vi ved, at især de mindre virksomheder kan synes, at det virker uoverskueligt. Så lidt sat på spidsen skal virksomhederne nærmest bare skrive under,” siger Lasse Bjerregaard og fortsætter:

”Vi hjælper eksempelvis med at lave et relevant uddannelsesforløb, fordi virksomhederne ikke altid ved, hvad et IGU-forløb skal indeholde for eleven. Og så gør vi meget ud af at vende hurtigt tilbage, når virksomhederne henvender sig, men det allervigtigste er næsten den enkelte medarbejders holdning og indsats, idet det netop er dem, der har kontakten til den enkelte borger og til virksomhederne.

Fakta

Integrationsgrunduddannelsen, IGU, blev aftalt med arbejdsmarkedets parter i foråret 2016. IGU skal være en trædesten til et rigtigt arbejde for flygtninge og familiesammenførte. IGU-forløbet varer i to år. Virksomheden tilbyder en lønnet praktikplads og får bonus fra staten og opkvalificeringen betalt. Kommunen skal tilpasse sprogundervisningen til jobbet – ikke omvendt.

Der var pr. 28. februar 2017 indberettet i alt 268 IGU-forløb i 180 virksomheder landet over.

IGU er et blandt flere redskaber, der skal hjælpe flygtninge med at komme i arbejde. Foruden at komme i et ordinært job kan flygtninge komme i virksomhedspraktik og i ansættelse med løntilskud.

Dobbelt så mange som tidligere kommer nu i virksomhedspraktik eller får ansættelse med løntilskud. Tallet er steget fra 15 % i juni 2015 til 32 % i december 2016 blandt de ydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet (i alderen 16-64 år). Det betyder, at der nu er over 5.000 personer omfattet af integrationsprogrammet, som er i virksomhedspraktik, og at flere end 1.000 er ansat med løntilskud.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Jesper Wodschow Larsen, tlf. 72 14 21 00, jwl@siri.dk

 

Sidst opdateret 01/03 2017