Forside » Nyheder » Flere flygtninge hurtigere i job

Flere flygtninge hurtigere i job

Med kommissoriet til trepartsdrøftelser lægger regeringen op til, at det ekstraordinært store antal flygtninge og familiesammenførte, der i disse år kommer til Danmark, skal langt hurtigere i job – til gavn for dem selv og for samfundet.

Torsdag går trepartsdrøftelserne i gang, og med kommissoriet gør regeringen klar til, at arbejdsmarkedets parter kan finde konkrete løsninger på tidens største udfordring – integration.

I Danmark er der en lang og god tradition for, at arbejdsgiverne, lønmodtagerne og regeringen i fællesskab tager fat på de store samfundsmæssige udfordringer. Derfor indledes trepartsdrøftelserne med temaet arbejdsmarkedsintegration af flygtninge og familiesammenførte. Alene i år forventes det, at der kommer op mod 25.000 asylansøgere, og at op mod 17.000 flygtninge overgår til integration i kommunerne.

Læs hele nyheden og hent kommissoriet hos Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Sidst opdateret 05/03 2018