Forside » Nyheder » En styrket integrationsindsats – oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats – oplæg til drøftelser med KL

Regeringen indleder torsdag drøftelser med KL om, hvordan vi kan gøre integrationsindsatsen bedre og billigere.

Drøftelserne vil foregå parallelt med trepartsdrøftelserne.

Formålet med drøftelserne er at skabe de nødvendige rammer for, at kommunerne kan løfte den store integrationsopgave, de står over for i disse år.

Kommunerne forventes alene i 2016 at modtage op mod 17.000 flygtninge, og det er afgørende at disse mennesker hurtigt kommer ud på danske arbejdspladser, og bliver integreret i det danske samfund. Det er en stor opgave, og det er derfor vigtigt, at kommunerne ikke mødes med urealistiske krav til deres arbejde.

Læs hele nyheden og hent oplæg til drøftelser hos Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Sidst opdateret 05/03 2018