Forside » Nyheder » Det offentlige byder velkommen til flere og flere IGU’er

Det offentlige byder velkommen til flere og flere IGU’er

Rundt omkring i landet begynder flere kommuner at ansætte flygtninge under integrationsgrunduddannelsen (IGU). Målet er, at flygtningene kommer i ordinært arbejde, inden eller lige efter de har færdiggjort deres IGU-forløb – og midlet er variation i arbejdet.

Sådan lyder ambitionen i Bornholms Regionskommune. Her er det planen, at 20 flygtninge skal ansættes i IGU-forløb i børnehaver og på skoler, og målet er, at forløbet i sidste ende fører til ordinært arbejde for flygtningene.

Halv tid rengøring – halv tid børnehave

Bornholms Regionskommune satser på at få 20 flygtninge i IGU-forløb til september. Her skal de i arbejde i kommunens børnehaver og skoler.

Ifølge Ann Juul Nielsen, der er leder af Mad- og rengøringsservice i kommunen, gør man meget ud af at variere arbejdet – fx ved at arbejde halv tid med rengøring og halv tid med praktiske opgaver i institutionerne. Det giver nemlig den bedste forudsætning for at lære det danske sprog.

”Vi sigter efter, at en flygtning eksempelvis gør rent i børnehaven fra kl. 6 til kl. 9 om morgenen og derefter tager fat på nogle praktiske opgaver. Det kunne være at vaske op, lave kaffe eller vaske gardiner. Men de skal også være med rundt om bordet, når børnene spiser frokost, og når kollegerne drikker kaffe, så de får mulighed for at høre og ikke mindst tale dansk. Det er den bedste måde at lære sproget på,” siger Ann Juul Nielsen.

Hvis IGU-elever skal sendes ud i kommunale institutioner, er det vigtigt, at man har opbakning netop hos institutionerne. Det mener Ann Juul Nielsen, der påpeger, at børnehaver og skoler sagtens kan bruge den ekstra arbejdskraft og derfor er glade for at tage imod nye medarbejdere.

”Det er min opfattelse, at børnehaver og skoler er nogle af de bedste til at favne de flygtninge, der kommer i arbejde hos dem. Men det er vigtigt, at man ikke overlader de administrative opgaver til institutionerne. Hvis de slipper for det, er de egentlig bare glade for at have ekstra hænder til det daglige arbejde,” siger Ann Juul Nielsen.

På Bornholm fører IGU til almindeligt arbejde

Når en elev har lært rengøringsfaget at kende, og der samtidig opstår en jobmulighed, kan eleven træde ud af IGU-forløbet og starte i almindeligt arbejde. Det har man tidligere haft gode erfaringer med i Bornholms Regionskommune med flygtninge under andre ordninger. Et ordinært job giver flygtningen mulighed for at forsørge sig selv, og det er i sidste ende målet, mener Ann Juul Nielsen.

”Meningen med det hele er, at folk skal i almindeligt arbejde. Jeg har en formodning om, at halvdelen af de 20 elever er trådt ud af deres IGU-forløb, inden det slutter, for at tage et ordinært job. Det åbner så op for, at vi kan tage nye elever ind gennem IGU. De dygtige elever kan sagtens få en stilling i en privat virksomhed, men det er jo også meningen – at de bliver selvforsørgende på den ene eller anden måde,” siger Ann Juul Nielsen.

I Bornholms Regionskommune har de en person ansat, der tager rundt en gang om ugen eller hver anden uge og snakker med IGU-eleverne om, hvordan det går. Det kan være med til at motivere eleven og kan bruges til at imødekomme eventuelle udfordringer mellem eleven og arbejdspladsen.

Fakta

Integrationsgrunduddannelsen, IGU, blev aftalt med arbejdsmarkedets parter i foråret 2016. IGU skal være en trædesten til et rigtigt arbejde for flygtninge og familiesammenførte. IGU-forløbet varer i to år. Virksomheden tilbyder en lønnet praktikplads og får bonus fra staten og opkvalificeringen betalt. Kommunen skal tilpasse sprogundervisningen til jobbet – ikke omvendt.

Der var pr. 31. marts 2017 indberettet i alt 389 IGU-forløb i omkring 250 virksomheder landet over.

IGU er et blandt flere redskaber, der skal hjælpe flygtninge med at komme i arbejde. Foruden at komme i et ordinært job kan flygtninge komme i virksomhedspraktik og i ansættelse med løntilskud.

Dobbelt så mange som tidligere kommer nu i virksomhedspraktik eller får ansættelse med løntilskud. Tallet er steget fra 15 % i juni 2015 til 32 % i december 2016 blandt de ydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet (i alderen 16-64 år). Det betyder, at der nu er over 5.000 personer omfattet af integrationsprogrammet, som er i virksomhedspraktik, og at flere end 1.000 er ansat med løntilskud.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Jesper Wodschow Larsen, tlf. 72 14 21 00, jwl@siri.dk

Sidst opdateret 06/04 2017