Forside » Nyheder » Der er kommet godt gang i IGU’en

Der er kommet godt gang i IGU’en

Ny pjece understøtter kommunernes arbejde. Hvad er IGU’en, hvad bruges den til, og hvem kan få glæde af ordningen? Det er nogle af de spørgsmål, en ny pjece om ordningen svarer på.

Siden IGU’en blev indført som et redskab til at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet, har der været gennemført mange tiltag for at informere virksomheder og kommuner om ordningen.

Nu er der lavet informationsmateriale, der er henvendt direkte til flygtningene, med skræddersyet materiale baseret på kommunernes erfaringer.

Pjecen Integrationsgrunduddannelsen (IGU) – en investering i din fremtid, der netop er offentliggjort, beskriver i kort form de væsentligste elementer i et IGU-forløb. Den type materiale har længe været efterspurgt af kommunerne, fordi det giver dem et godt middel til hurtigt og nemt at nå ud målgruppen.

”Det er lige sådan en, vi har brug for. Det var det første, jeg tænkte, da jeg fik pjecen i hånden,” siger Sanne Søndergaard, Teamleder i Integrationsteamet i Jobcenter Hjørring, og fortsætter:

”Vi arbejder med en gruppe borgere, der ikke nødvendigvis bruger nettet til at orientere sig om beskæftigelsesrettede tilbud, så det er afgørende, at vi kan nå dem på andre måder. Pjecen giver kort og præcist den nødvendige grundinformation på borgerens eget sprog og fortæller, hvordan man kan komme videre. Og så er det også vigtigt, at noget så elementært som lønsatser og rettigheder er nævnt, for den slags praktiske oplysninger har også stor betydning for den enkelte flygtning.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), arbejdsmarkedets parter og kommunerne arbejder i forskellige sammenhænge tæt sammen for at udbrede kendskabet IGU’en. Pjecen er et eksempel på et konkret resultat af det samarbejde, der skal gøre det nemmere for jobcentre og virksomheder at få flygtninge i beskæftigelse.

Fakta

Integrationsgrunduddannelsen, IGU, blev aftalt med arbejdsmarkedets parter i foråret 2016. IGU skal være en trædesten til et rigtigt arbejde for flygtninge og familiesammenførte. IGU-forløbet varer i to år. Virksomheden tilbyder en lønnet praktikplads og får bonus fra staten og opkvalificeringen betalt. Kommunen skal tilpasse sprogundervisningen til jobbet – ikke omvendt.

Der var pr. 30. april 2017 er der indberettet i alt 466 IGU-forløb i omkring 300 virksomheder landet over.

IGU er et blandt flere redskaber, der skal hjælpe flygtninge med at komme i arbejde. Foruden at komme i et ordinært job kan flygtninge komme i virksomhedspraktik og i ansættelse med løntilskud.

Dobbelt så mange som tidligere kommer nu i virksomhedspraktik eller får ansættelse med løntilskud. Tallet er steget fra 15 % i juni 2015 til 32 % i december 2016 blandt de ydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet (i alderen 16-64 år). Det betyder, at der nu er over 5.000 personer omfattet af integrationsprogrammet, som er i virksomhedspraktik, og at flere end 1.000 er ansat med løntilskud.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Jesper Wodschow Larsen, tlf. 72 14 21 00, .

Sidst opdateret 01/05 2017