Forside » Nyheder » Danske Fragtmænd vil ansætte IGU-elever i alle filialer

Danske Fragtmænd vil ansætte IGU-elever i alle filialer

Transportbranchen kommer til at mangle arbejdskraft de kommende år. Derfor igangsætter Danske Fragtmænd et projekt, hvor de planlægger at ansætte omkring 30 flygtninge i integrationsgrunduddannelse (IGU) i år.

Planen er, at man vil starte 15 IGU-forløb til sommer og 15 til nytår. Projektet startes op med en klar formodning om, at alle 30 forløb skal føre til permanente ansættelser i alle af virksomhedens filialer.

IGU skal bremse manglen på arbejdskraft

Projektet skal ses som et svar på, at transportbranchen de kommende år vil mangle arbejdskraft, da alt for få søger arbejde som fragtmænd. Det hul kan flygtninge være med til at lukke, og i et samarbejde med et AMU-center, ni lokale jobcentre, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) vil Danske Fragtmænd nu satse stort på IGU-ordningen.

Målet er at tage et ansvar, og at IGU-forløbene skal føre til permanent ansættelse, lyder det fra Peter B. Jepsen, der er direktør for HR og Kommunikation hos Danske Fragtmænd:

”Danske Fragtmænd opererer jo kun i Danmark, og vi føler, at vi skal tage et ansvar for at beskæftige nogle af de flygtninge, der kommer hertil. Derudover kan vi se, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i vores branche. Derfor starter vi de her IGU-forløb op – især med henblik på, at det fører til permanente ansættelser i virksomheden. Så det er jo en win-win-situation for samfundet og for os som virksomhed,” siger Peter B. Jepsen.

Inden et forløb kan startes op, skal flygtningen i 4-6 ugers praktik som fragtmand, hvor både flygtning og virksomhed kan se hinanden an. Hvis begge parter synes, det fungerer, starter flygtningen i et IGU-forløb.

Hos Danske Fragtmænd er det planen, at alle filialer skal have en IGU-elev ansat. Allerede nu har virksomheden to medarbejdere ansat i IGU-forløb, men vil nu ansætte folk i ordningen mere kontinuerligt.

”Vi har store forventninger til det her projekt. Hvis det viser sig at være vellykket, kommer vi til at ansætte 30 på årsbasis i de kommende år. Vi er jo nødt til at finde nye veje til at tiltrække medarbejdere på, og det her er en af dem,” siger Peter B. Jepsen.

Integrationskoordinator som brobygger

Med ni forskellige jobcentre i projektet er der ni forskellige måder at gøre tingene på. Det kan være en udfordring, erkender Peter B. Jepsen, men det har de løst gennem et tæt samarbejde med en integrationskoordinator fra SIRI, der fungerer som brobygger mellem virksomhed og jobcenter.

”De ni jobcentre har meget forskellige opfattelser af, hvad der er virksomhedens opgave, og hvad der er jobcentrets opgave. Men der har integrationskoordinatoren været en kæmpe hjælp ved at bygge bro mellem os og jobcentrene og sikret, at hvert jobcenter kan strikke en løsning sammen, der er til gavn for os og for den enkelte flygtning,” siger Peter B. Jepsen.

Sprogkort skal give fragtfaglig viden

Foruden de ni jobcentre har Danske Fragtmænd et tæt samarbejde AMU-centret på Fyn. AMU-Fyn tager alle 15 flygtninge ind på en gang i de samme kurser, og det sikrer, at de får den samme nødvendige faglighed, som kræves for at arbejde som fragtmand.

For at give dem de bedste forudsætninger for at lære om fragtfaget har man i Danske Fragtmænd udviklet et sæt sprogkort. Sprogkortene skal gøre det lettere for flygtninge at begå sig på en arbejdsplads, der ikke altid er ufarlig.

”Vi har taget billeder af alt det, de skal lære noget om med navn og en beskrivelse af det på dansk. Det gør, at flygtningene kan føle sig trygge og sikre i deres arbejde, for et arbejde som fragtmand kan godt være farligt. Derudover er det med til, at de kan lære det fragtfaglige danske sprog, og det vil gøre det nemmere for dem at blive i virksomheden efter IGU-forløbet,” siger Peter B. Jepsen.

For at imødekomme sproglige udfordringer har Danske Fragtmænd desuden tilknyttet en mentor til projektet, der kan fungere som støtte og oversætte for flygtningene, når der er brug for det.

Fakta

Integrationsgrunduddannelsen, IGU, blev aftalt med arbejdsmarkedets parter i foråret 2016. IGU skal være en trædesten til et rigtigt arbejde for flygtninge og familiesammenførte. IGU-forløbet varer i to år. Virksomheden tilbyder en lønnet praktikplads og får bonus fra staten og opkvalificeringen betalt. Kommunen skal tilpasse sprogundervisningen til jobbet – ikke omvendt.

Der var pr. 30. april 2017 er der indberettet i alt 466 IGU-forløb i omkring 300 virksomheder landet over.

IGU er et blandt flere redskaber, der skal hjælpe flygtninge med at komme i arbejde. Foruden at komme i et ordinært job kan flygtninge komme i virksomhedspraktik og i ansættelse med løntilskud.

Dobbelt så mange som tidligere kommer nu i virksomhedspraktik eller får ansættelse med løntilskud. Tallet er steget fra 15 % i juni 2015 til 32 % i december 2016 blandt de ydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet (i alderen 16-64 år). Det betyder, at der nu er over 5.000 personer omfattet af integrationsprogrammet, som er i virksomhedspraktik, og at flere end 1.000 er ansat med løntilskud.

Yderligere oplysninger

Presseansvarlig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Jesper Wodschow Larsen, tlf. 72 14 21 00, .

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR)

Sidst opdateret 05/05 2017