Forside » Hvad gør andre? » IGU-cases » BC Hospitality Group: Jobskole for flygtninge - en bonus der går begge veje

BC Hospitality Group: Jobskole for flygtninge - en bonus der går begge veje

Hotel- og konferencevirksomheden BC Hospitality Group har øget indsatsen omkring integration af flygtninge på det danske arbejdsmarked med etableringen af hospitality-branchens første jobskole for flygtninge.

BCHG-IGUI efteråret 2016 indgik BC Hospitality Group og Roskilde Kommune en aftale om etableringen af et tremåneders skræddersyet praktikforløb for 29 nyankomne flygtninge med fokus på tre fagområder i branchen: Køkken, Teknisk Service og Facility Service.

Ud af de 29 flygtninge, som deltog i jobskolen, gennemførte 18 hele forløbet. I dag er ti af disse fortsat tilknyttet BC Hospitality Group, og syv af dem er begyndt i IGU-forløb.

“Danmark har en pligt og et behov for at hjælpe med integrationen af flygninge. Hos os tager vi udgangspunkt i et ’Responsible Hospitality’-værdisæt, som skal efterleves – og så har vi et konkret behov for arbejdskraft i vores branche,” siger Allan L. Agerholm, Chief Hospitality Officer, BC Hospitality Group A/S.

Et værktøj til integration og beskæftigelse

Praktikforløbet blev til en målrettet opkvalificeringspakke for nyankomne flygtninge med placering ude i forskellige enheder i virksomheden og med fokus på at kombinere intensiv danskundervisning ude på arbejdspladsen med opkvalificerende kurser inden for de tre fagområder.

”Jobskole-modellen har vist sig at være et stærkt integrationsværktøj, hvor vi har mulighed for at beskæftige nogle, som rent faktisk gerne vil indsluses på arbejdsmarkedet og arbejde i vores branche,” siger Allan L. Agerholm.

Videre i uddannelse eller job inden for branchen

Igennem forløbet fik deltagerne en faglig indsigt i rutiner og arbejdsfunktioner i en hospitality-virksomhed med henblik på at kvalificere dem til enten videreuddannelse, IGU-forløb, løntilskud eller job inden for branchen.

Under hele forløbet blev deltagerne vejledt af mentorer, særligt afsat til opgaven, og af to kommunale integrationskonsulenter på arbejdspladsen.

De syv deltagere fra jobskolen, som gik videre til et IGU-forløb, får nu en faglig opkvalificering og et arbejdsfællesskab. Derudover kan de fortsat øve deres sprogfærdigheder i dansk og opnå en større forståelse for det danske arbejdsmarked. Samtidig har virksomheden fået mulighed for at tiltrække nye medarbejdere til ubesatte funktioner.

Eksempelvis er fem af de syv IGU-elever tilknyttet to forskellige afdelinger i Bella Center Copenhagen, hvor de i dag fungerer som fleksible ressourcer i perioder med spidsbelastning. Virksomheden skræddersyr deltagernes uddannelsesplaner i et samarbejde mellem IGU-eleven, HR-medarbejder og en afdelingsleder.

“Hvis vi giver flygtninge en chance i vores virksomhed, så får vi medarbejdere, som er ekstremt loyale og ægte ambassadører for det, vi laver. De øvrige medarbejdere bliver desuden stolte af at være del af en socialt ansvarlig virksomhed. Vi vil fortsat have fokus på området og håber at inspirere flere i erhvervslivet til at følge trop.” – Allan L. Agerholm

Gode råd til jobskole-forløb

  • Sørg for klar forventningsafstemning, åben dialog og fleksibilitet ml. virksomhed og kommune - det er alfa og omega for etableringen af en succesfuld jobskole
  • Få briefet alle medarbejdere grundigt før projektstart, så de kan hjælpe med at tage godt imod en ny kollega
  • Brug mentorer og vejledere fra både virksomhed og kommune – disse er et ’must’ og kan løse mange udfordringer og problemer på et tidligt stadie
  • Italesæt, at alle er ligeværdige på arbejdspladsen; samme uniform, regler for pauser/arbejdstid og sæt ind på det sociale fællesskab
  • Sprogvanskeligheder, inklusive tolkning, bør være genstand for opmærksomhed fra dag 1 og er blandt de allerstørste udfordringer for alle involverede parter
  • Undervurdér ikke den naturligt manglende forståelse for dansk (arbejds-)kultur, men adressér den med kulturel og socialfaglig støtte
  • Evaluér løbende på trivsel og afslut forløbet med et diplom og en anbefaling (med mindre virksomheden selv ansætter vedkommende).

Hent denne case i printvenlig version (pdf)

Sidst opdateret 24/07 2017