Forside » Hvad gør andre? » Historier fra hele landet » Region Midtjylland: Flygtninge og god service går hånd i hånd

Region Midtjylland: Flygtninge og god service går hånd i hånd

Mentorprogrammer, virksomhedspraktik og uddannelsesforløb. Region Midtjylland satser på mangfoldighed på en lang række områder. Vaskeriet midtVask har eksempelvis lavet strategisk udvikling af arbejdsstyrken med udgangspunkt i industrioperatøruddannelsen.

Region-Midtjylland-715x300.png

Gennem flere år har Region Midtjylland haft mangfoldighed og etnisk ligestilling på arbejdspladserne som fokusområde. Det manifesterer sig bl.a. i indslusning af mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, samarbejde med sprogskoler og forskellige mentorprogrammer.

Landets største hospitalsvaskeri, midtVask, hører under Region Midtjylland, og her har man i årevis sat en høj standard for, hvad der kan lade sig gøre i forhold til at få flygtninge og indvandrere i job.

Vaskeriet har i samarbejde med Aarhus Kommune, Integrationsnet og Lær Dansk bl.a. sat gang i et indslusningsforløb for flygtninge med kombineret virksomhedspraktik og sprogundervisning. Flygtninge i forløbet er dagligt 3,5 timer i praktik, og får ligeledes 3,5 timers danskundervisning, som foregår på arbejdspladsen.

Integration gennem arbejde

Næste mål er at kombinere midtVasks gode erfaringer med flygtninge med erfaringerne i at løfte medarbejdere fra ufaglært til faglært. Efter et gennemført indslusningsforløb tilbyder midtVask en elevplads som industrioperatør på lige fod med andre medarbejdere, som skal opkvalificeres. Det er en skræddersyet uddannelse på to år, som midtVask kører i samarbejde med erhvervsskolen Tradium.

Vaskeriet tilbyder også indutrioperatøruddannelsen til bl.a. langtidsledige og ufaglærte, og vaskerichef Pernille Lundvang er ikke i tvivl om, at det er godt givet ud, da uddannelsen som industrioperatør bl.a. handler om effektiv produktion, kundeservice og samarbejde i teams.

"Jeg er overbevist om, at den bedste vej til integration er gennem arbejde, og ved at få chancen for at være en bidragende ressourcefor virksomheden og for samfundet," siger Pernille Lundvang.

"Mangfoldighedsindsatsen skal medvirke til at styrke Region Midtjylland som en attraktiv, innovativ, mangfoldig og rummelig arbejdsplads. Vi kan faktisk se, at medarbejdere med fx. anden etnisk baggrund kan øge vores service, da vi kan løse sproglige og kulturelle udfordringer og se en god profilering i at ansætte mangfoldigt", siger Anders K. Kristensen, mangfoldighedskonsulent i Region Midtjyllands Koncern HR.

Ordning og samarbejdspartnere

  • Danskundervisning
  • Virksomhedspraktik
  • Integrationsnet
  • Lær Dansk

Hent denne case i printvenlig version (pdf)

Sidst opdateret 20/12 2016
Navigation