Forside » Hvad gør andre? » Historier fra hele landet » ISS: Det giver et bedre og bredere rekrutteringsgrundlag

ISS: Det giver et bedre og bredere rekrutteringsgrundlag

ISS indgår i Næstved Kommunes introduktionsforløb og branchepakkeforløb for flygtninge. Her deltager en konsulent fra ISS Jobudvikling som gæsteunderviser med information om servicebranchen. Ud af 16 flygtninge er fire blevet ansat i anden rengøringsvirksomhed og fem ansat hos ISS.

ISS-715x300.png

Udover undervisning afvikler ISS konsulenten kompetenceafklarende samtaler med de flygtninge, der har udvist interesse for job i servicebranchen. Her sikrer konsulenten et godt match mellem flygtning og ISS-afdelinger i lokalområdet ud fra den enkeltes kompetencer, geografisk placering og arbejdspladsernes behov.

Når et match er skabt, etableres en virksomhedspraktik, og der tilknyttes en jobmentor, som oplærer og følger flygtningen tæt på arbejdspladsen. I kombination med praktikken møder alle flygtninge til danskundervisning på arbejdspladsen en dag om ugen. Forløbet varetages af en ISS sprogleverandør.

Konsulent yder støtte og koordinerer forløbet

 ISS-konsulenten følger op med individuelle samtaler og støtter den enkelte flygtning, så han eller hun fastholdes i virksomhedspraktikken, og varetager koordineringen mellem arbejdsplads, sprogleverandør, jobcenter, driftsledelse m.m.

Ordningen med en fast konsulent til koordinering af de enkelte forløb finansieres af en mentorordning via jobcentret med et varierende antal mentortimer til hver flygtning.

ISS har brugt erfaringerne, som HR-konsulenten har opsamlet undervejs i forløbet, til at udvikle et onboarding program specielt tilrettelagt flygtninge. Programmet forventes klar medio 2016.

Gennem indsatsen har ISS skabt en pipeline til potentiel arbejdskraft. Ud af holdet på 16 flygtninge er to indtil videre rekrutteret til afløserstillinger og en er ansat på fuld tid.

Ekstra kilde til rekruttering

Som en ekstra gevinst har ISS og Jobcenter Næstved fået etableret et godt samarbejde omkring integrationen af flygtninge i lokalområdet.

"Vi kan se, det giver et bedre og bredere rekrutteringsgrundlag, så vi er godt tilfredse med indsatsen. Fremover vil ISS helt sikkert også bidrage med information og undervisning på kommunens ressourcecenter om vores branche og jobmuligheder," siger Annette Schandorph, afdelingschef i ISS Jobudviklingscenter.

"Mentorordningen har givet os mulighed for at få finansieret en konsulent, som har særlige kompetencer til samarbejde med jobcenteret, lave rekruttering og undervise flygtninge i ISS onboardingprogram. Det er en stærk ekstra ressource i forhold til at håndtere nogle af de udfordringer, der kan opstå på arbejdspladserne ."

Branchepakker

LG Insight har i samarbejde med Vejle Kommune udviklet Branchepakkekonceptet – en integrationsindsats med et klart beskæftigelsesfagligt fokus til flygtninge og indvandrere med ringe erfaringsbaggrunde. Pakkerne bliver udviklet og tilpasset lokalt ud fra branchespecifikke behov for arbejdskraft.

Flygtningene kan tilbydes et branchepakkeforløb, der giver dem fagrelevante kompetencer og styrker deres muligheder for beskæftigelse. I forløbet indgår snusepraktik og tre virksomhedsforløb fordelt på forskellige moduler. Motivationen for den enkelte består i, at der er reelle jobåbninger efter endt forløb.

Kontakt LG Insight eller Foreningen Nydansker vedrørende muligheden for at indgå i et branchepakkeprogram i dit lokalområde, hvor din virksomhed stiller sig til rådighed som træningsvirksomhed for en flygtning, som skal i virksomhedsforløb.

Et godt råd fra ISS

  • Sig ja til virksomhedspraktik til mennesker, som måske ikke lige matcher ved første indtryk
  • Indgå i samarbejde med kommunens lokale tilbud til flygtninge. Fx kan du bidrage til god integration ved at komme ud og fortælle om din virksomhed. Det er uforpligtende, det behøver ikke tage meget af din tid, og måske sidder der en god, potentiel medarbejder på holdet
Sidst opdateret 06/01 2017
Navigation