Forside » Hvad gør andre? » Historier fra hele landet » IBM: Erhvervsmentorer viser vej til arbejdsmarkedet

IBM: Erhvervsmentorer viser vej til arbejdsmarkedet

IT-virksomheden har etableret et korps af erhvervsmentorer, som vejleder til praktik eller job, og det har været en stor succes.

IBM-mentor

En god introduktion til arbejdslivet og til kulturen på det danske arbejdsmarked kan fjerne barrierer, der ellers står i vejen for, at flygtninge kommer ind på arbejdsmarkedet. Det mener man hos it-virksomheden IBM, som i samarbejde med Foreningen Nydansker har etableret et internt korps af erhvervsmentorer.

Indsatsen er målrettet flygtninge med en videregående uddannelse eller relevant erhvervserfaring, og som behersker engelsk eller dansk.

Formået er at hjælpe målgruppen med at blive integreret i det danske samfund og arbejdsmarked gennem videreuddannelse, praktik eller job.

Vejledning og adgang til netværk har stor værdi

Erhvervsmentorerne bidrager ved hjælp af deres faglige og personlige kompetencer, kendskab til uddannelsessystemet og deres netværk. Mentor og mentee er blevet matchet på baggrund af profiler og bopæl nær ved en af IBM's lokationer.

Første forløb blev afviklet i 2016, og resultatet var overvældende positivt. I løbet af et halvt år var 18 ud af 25 mentees kommet i job, uddannelse eller praktik.

En af dem var Raz Mohammed Selab, der oprindeligt er fra Afghanistan. Han er i dag selvstændig slagter, og han brugte sin IBM-mentor som værdifuld sparringspartner og motivator, da han skulle tage springet til at blive selvstændig.

Vil have ledere som mentorer

Foreningen Nydansker står for det praktiske i forhold til samarbejde med kommunerne om at identificere de relevante flygtninge og varetager desuden mentoruddannelse af IBM-medarbejderne.

For at blive erhvervsmentor i IBM-programmet skal man som medarbejder have fem års erhvervserfaring og gerne ledelseserfaring i bred forstand.

Alle mentorerne indgår i et uddannelsesforløb, der klæder dem på til at varetage rollen som erhvervsmentor. Opgaverne kan fx handle om hjælp til kompetenceafklaring, cv-skrivning, vejledning om job, praktik eller uddannelse og praktisk viden om, hvordan de kan søge og opnå job i Danmark. Indsatsen er finansieret af IBM Danmark.

Nye mentorforløb på vej

Mentorforløbet strækker sig over seks måneder, hvor mentor og mentee mødes ca. to gange om måneden på IBM. Det er meget vigtigt, at møderne foregår i et professionelt miljø og ikke på et kommunekontor eller i flygtningens midlertidige bolig.

Den store succes med erhvervsmentorerne betyder, at IBM gentager forløbet i 2017, og virksomheden opfordrer samtidig stærkt til, at andre virksomheder også melder sig som mentorer.

"Jeg har valgt at deltage i erhvervsmentorindsatsen, fordi det kan være svært som flygtning at blive integreret på det danske arbejdsmarked, og det er derfor vigtigt, at vi hjælper til at nedbryde nogle af de barrierer, der kan være. Ofte kan det være simple ting som at hjælpe til en forståelse af vores kultur, hvordan vores arbejdsmarked fungerer, hvor flygtningenes kompetencer kan bruges eller at skabe adgang til de forbindelser, vi har opnået igennem et langt liv på det danske arbejdsmarked." - Henrik Frøkjær, Vice President hos IBM.

Ordning og samarbejdspartnere

  • Mentor
  • Foreningen Nydansker

Tre gode råd fra IBM

  • Det skal være let tilgængeligt og simpelt at være erhvervsmentor. Opgaven skal være overskuelig, tidsafgrænset, og der skal være adgang til hjælp fra en professionel partner.
  • Gør det, I er bedst til, og overlad resten til en professionel samarbejdspartner.
  • Husk at kommunikere og fejre gennem hele forløbet. Det betyder meget for motivation og stolthed.

Hent denne case i printvenlig version (pdf)

Sidst opdateret 25/07 2017
Navigation