Forside » Hvad gør andre? » Historier fra hele landet » Frederikshavn Kommune: Branchepakker som en effektiv vej til job

Frederikshavn Kommune: Branchepakker som en effektiv vej til job

Flygtninge, virksomheder og jobcentre høster fordele af et nyt struktureret koncept for integration, der er forankret i det lokale arbejdsmarked. Frederikshavn Kommune har gjort sig gode erfaringer i hotel- og restaurationsbranchen.

Hotel- og restaurationsbranchen er en rummelig branche med tradition for at ansætte flygtninge og indvandrere. Og den er netop en af de brancher, hvor Frederikshavn Kommune har haft succes med at skabe jobåbninger ved hjælp af såkaldte branchepakker.

– Med branchepakkerne får vi et godt kendskab til den enkelte flygtning såvel som til virksomhederne. Det giver os forudsætningerne for at lave et godt match, og det er afgørende for alle parter, siger Tina Heilemann, virksomhedskonsulent i Frederikshavn Kommune.

Et andet mindset

Branchepakkekonceptet er udviklet af konsulenthuset LG Insight i samarbejde med Vejle Kommune.

– Med branchepakkerne får virksomhederne et klart og tydeligt billede af, hvad forventningerne til dem er, og hvad de forpligter sig til, forklarer Lars Larsen fra LG Insight og uddyber tilgangen og konceptet:

– I stedet for primært at tage afsæt i flygtningene, og hvilke baggrunde de kommer med, gik vi ud og afdækkede: Hvor er de job i det regionale og lokale arbejdsmarked, som flygtninge kan få med de forudsætninger, de kommer med? Herudfra sammensatte vi et opkvalificeringsforløb målrettet de pågældende brancher og med de kompetencekrav, der er specificeret ude hos virksomhederne.

Branchepakkerne bygger alle på en fælles struktur:

Introduktionsforløb: Her introduceres flygtningen til branchepakkerne, og han/hun modtager faglig såvel som personlig kompetenceudvikling. Flygtningens ressourcer afdækkes, og han/hun vælger slutteligt en branchepakke.

Virksomhedsforløb #1: Her trænes i grundlæggende, almene basiskompetencer gældende for hele arbejdsmarkedet, både sociale, sproglige samt personlige kompetencer. Samtidig introduceres til de faglige arbejdsfunktioner inden for branchen.

Virksomhedsforløb #2: Her trænes målrettet i faglige kvalifikationer inden for branchen.

Virksomhedsforløb #3: Her placeres flygtningen strategisk (geografisk og i delbrancher), hvor der er mange jobåbninger.

Et realistisk billede

Jobcentret i Frederikshavn har arbejdet med branchepakke-modellen siden november 2015. Det er dog indtil videre kun introduktionsforløbet og det første virksomhedsforløb, de har gjort sig praktiske erfaringer med. Her har de til gengæld mærket en positiv effekt ved at have tiden og værktøjerne til at skabe en målrettet indsats i forhold til at placere flygtningene i de dele af arbejdsmarkedet, hvor der reelt er jobperspektiver.
– I de otte-ti uger, introforløbet varer, har vi god mulighed for at forberede flygtningene på et kommende arbejdsliv i Danmark. De lærer om lovgivning, normer og arbejdspladskultur, og de får et realistisk billede af, hvad det kræver at få og bestride et job. Og ikke mindst har vi en platform til at skabe et godt forløb for den enkelte, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvilken branche han eller hun er egnet til, siger Tina Heilemann.

Fra praktik til job

Det seneste halve år er der med jobcentrets mellemkomst etableret 21 praktikpladser på nordjyske hoteller og restaurationer, hvoraf indtil videre de ni af forløbene har ført til ordinær ansættelse efter praktikkens ophør. Eksempelvis har restaurant Pakhuset Skagen ansat tre mænd fra henholdsvis Eritrea og Syrien som køkkenmedhjælpere efter blot tre prøvedage med løn. Og på Hotel Jutlandia i Frederikshavn var to unge, eritreiske kvinders arbejdsindsats så overbevisende, at oldfrue Mountaha Hallit valgte at ansætte dem som rengøringsassistenter efter to måneders praktik.

– Vi har travlt, og det er vigtigt, at dem, vi tager ind, har den rette indstilling. Det må man sige, at disse to har – de er både smilende og dygtige til arbejdet, siger Mountaha Hallit, der blev matchet op med de to flygtninge af deres kontakt i kommunen, Tina Heilemann.

Virksomhedskonsulent Tina Heilemann forventer, at det fremadrettede arbejde med udspring i branchepakkerne vil skabe flere jobåbninger for flygtninge i Frederikshavn Kommune. Og en evaluering af branchepakkekonceptet i Vejle Kommune taler sit tydelige sprog. Den viser, at flygtninge, som har deltaget i forløbet, opnår hurtigere tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcentre og virksomheder fremhæver konceptets opbygning med brugbare værktøjer og klare mål for indsatsen som en stor hjælp på vejen mod bedre integration.

Hent denne case i printvenlig version (pdf)

Sidst opdateret 16/12 2016
Navigation