Forside » Hvad gør andre? » Historier fra hele landet » Falck: Stærkt samarbejde med jobcentre skaber job

Falck: Stærkt samarbejde med jobcentre skaber job

For Falck betyder en samarbejdsaftale på tværs af kommuner, at virksomheden systematisk kan tage flygtninge i praktik, som fører til job.

Falck-samarbejde

Mange virksomheder oplever, at samarbejde med jobcentre i flere forskellige kommuner giver udfordringer, fordi jobcentrene har hver deres måde at gøre tingene på. Det kan være blanketter, der er udformet på forskellig vis, medarbejdernes arbejdsområder og forskellige kriterier for at udbetale eksempelvis mentorstøtte.

Den udfordring har Falck fået taget hånd om, og i et samarbejde mellem Falck, VFSA, videns- og netværkshuset Cabi og fem jobcentre i Hovedstadsområdet er der udviklet en model til, hvordan samarbejdet skal foregå, når Falck tager imod ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Modellen har senere vist sig at være nyttig i forhold til mange andre.

Det er en model, som Falck har gode erfaringer med, og på en række forskellige Falck-stationer har ledige vekslet praktikforløb til ansættelse.

Systematik løfter det sociale ansvar

Sidste år blev modellen også taget i brug over for flygtninge, og også her er erfaringerne gode.

Modellen betyder konkret, at Falck får praktikanter fra jobcentrene i Halsnæs, Gladsaxe og Egedal, men Falck skal kun samarbejde med én tovholder i jobcentret. Denne tovholder står så for at koordinere indsatsen med de andre jobcentre, finde kandidater, følge op osv.

Tovholderen arbejder desuden tæt sammen med en mentor, der er udpeget hos Falck, og som står for at placere, introducere og samle op på praktikanternes udvikling, og det er en rigtig god løsning.

Luget ud i administrative procedurer

Det nære samarbejde mellem Falck-mentoren, tovholderen i jobcentret og den koordinerede indsats på tværs af kommuner betyder, at Falck har færre administrative procedurer at forholde sig til og løfter samtidig Falcks sociale ansvar.

Falck har simpelthen fået mulighed for at tage flere praktikanter ind, og ofte fører praktikken til ansættelse hos Falck eller andre virksomheder.

"Det her er en anden måde at rekruttere på, der både øger mangfoldigheden i vores virksomhed og giver en samfundsmæssig gevinst.", fortæller Lars Vester Pedersen, CEO, Falck Assistance Nordic.

På vej med IGU-forløb

Foruden den egenudviklede model til at tage imod praktikanter har Falck i foråret 2017 også været på besøg i Jobcenter Gladsaxe i forbindelse med VFSA's virksomhedsstafet. Her mødte HR CSR-leder Jesper Højgaard og Rikke Fabricius, HR Afdelingsleder, CSR, en gruppe flygtninge, som ønskede at blive klogere på det danske arbejdsmarked og arbejdspladskultur.

Og samtidig fik de indblik i, hvordan hverdagen i en virksomhed som Falck forløber.

Falck har desuden planer om, at der i løbet af 2017 skal oprettes et hold med 18 IGU-elever.

Falcks tværkommunale samarbejde

  • Samarbejdsaftalen er indgået mellem Falck og Jobcenter Gladsaxe, hvor yderligere to jobcentre er koblet på
  • Falck stiller en række pladser til rådighed, som jobcentrene skal finde praktikanter til
  • En virksomhedskonsulent koordinerer visitation til Falck og fungerer som samlende kontaktperson
  • Virksomhedskonsulenten samarbejder desuden tæt med en mentor hos Falck, som servicerer de forskellige Falck-stationer i hovedstadsområdet, der tager imod praktikanter
  • Mentoren er med til at sikre professionelle og ensartede praktikforløb, selvom de foregår på forskellige adresser og med forskellige afdelingsledere

Ordning og samarbejdspartnere

  • Mentor
  • Virksomhedspraktik
  • Virksomhedskonsulent i jobcenter som tovholder

Et godt råd fra Falck

Inddrag de øvrige medarbejdere i din virksomhed i, hvilke praktikanter der kommer, og hvad du forventer af medarbejderne i den forbindelse.

Hent denne case i printvenlig version (pdf)

Sidst opdateret 25/07 2017
Navigation