Forside » Hvad gør andre? » Historier fra hele landet » Danish Crown: Godt klædt på til job på slagteriet

Danish Crown: Godt klædt på til job på slagteriet

Danish Crown i Blans har med succes åbnet fabriksporten for et hold nytilkomne flygtninge. Efter et praktikforløb med oplæring og sprogundervisning har de fået fast job på slagteriet.

Danish-Crown-715x300.png

Fabriksdirektøren på Danish Crown i Blans følte et behov for at gøre noget, da han – sammen med alle os andre – på tv kunne følge strømmen af flygtninge vandre op ad motorvejen. Ole Carlsen tog derfor kontakt til Jobcenter Sønderborg for at foreslå, at de sammen etablerede et praktikforløb på fabrikken med et hold kun for flygtninge. Efter kommunens indledende screening af mulige kandidater og et informationsmøde på fabrikken valgte 16 flygtninge at takke ja til en praktikplads med opstart i efteråret 2015.

Faglig og sproglig uddannelse går hånd i hånd

Fabrikken har tidligere kørt forløb med kontanthjælpsmodtagere, men til forskel fra de forløb skulle det nye kursus inkludere sprogundervisning og blev derfor rammesat til 26 uger. Om formiddagen var gruppen ude i produktionen for at få indsigt i alt fra skæreteknik til hygiejne og sikkerhed. I eftermiddagstimerne stod den på danskundervisning, som blev varetaget af Lærdansk.

– Instruktøren fra om formiddagen var også med dem om eftermiddagen, sådan at det, de havde lært om de konkrete arbejdsopgaver, også blev en integreret del af danskundervisningen, fortæller Kirsten Pauly, jobkonsulent på Jobcenter Sønderborg, og tilføjer:

– Vi sørgede også for, at der var bustransport til og fra fabrikken. Den ligger nemlig ude på landet, og transport skulle ikke være en hindring for et godt forløb, siger hun.

Mentor i tykt og tyndt

Alle på holdet – på nær en – kommer fra Syrien. Med udgangspunkt i arabisk som det fælles sprog blev Mohammed Farag, der er egypter og har været hos Danish Crown i otte år, tilknyttet som fast instruktør og mentor for gruppen.

– Han har fulgt dem i tykt og tyndt fra de kom, til de gik hjem – ja nærmest været som en far for dem i praktikperioden, siger Ole Carlsen.

Mohammed Farag har erfaring med oplæring af nye medarbejdere og er en vigtig ressource for forløbet. Kirsten Pauly fortæller, at de valgte at frikøbe ham fra øvrige opgaver i perioden, for at han kunne deltage i undervisningen og koncentrere sig fuldt ud om at lære holdet op.

Udsigten til job motiverer til at lære dansk

Efter 16 uger var tre af kursisterne så langt fremme i danskundervisningen, at Ole Carlsen allerede her valgte at flytte dem over i produktionen på fuld tid.

– Det satte virkelig skub i de andre. De kunne jo godt se en fordel i at komme hurtigere i gang med at få fast arbejde og begynde at tjene nogle penge. Jeg fortalte, at betingelsen var, at de kunne gøre sig forståelige. Ikke at de skal kunne læse og skrive, men de skal kunne tilpas med dansk til, at vi kan kommunikere, siger fabriksdirektøren.

Som et yderligere tiltag for at fremme oplærings- og sprogudviklingen blev gruppen efter et stykke tid spredt ud på fabrikken, sådan at de kom mere i kontakt med de danske kolleger.

– Det har været den rigtige tilgang, for vi kan se, at det har speedet processen yderligere op, når de for eksempel er ’tvunget’ til at tale dansk i pausen, siger han.

Religion hører til på hjemmefronten

At stå med hænderne begravet i svinekød hver dag har ikke været et problem for de syriske flygtninge, som ellers fortrinsvis er muslimer. I det hele taget fylder religion meget lidt på den multietniske arbejdsplads.

– Vi har 32 nationaliteter ansat og repræsenterer nok lige så mange trosretninger, som der findes i verden. Men religion – det er noget, vi dyrker i fritiden. Det har jeg meldt ud til vores nye kolleger, og det har de accepteret, fortæller Ole Carlsen.

Alle har fået ansættelse

Praktikforløbet for de 16 flygtninge er nu afsluttet, og samtlige af dem – på nær to, som måtte opgive af helbredsmæssige årsager – har fået kontrakt og ansættelse forskellige steder på fabrikken.

– Det har været en succes, og vi vil ikke tøve med igen at invitere flere flygtninge ind i lignende indslusningsforløb. Gerne i et godt mix af flygtninge og danske kontanthjælpsmodtagere. For det er vigtigt, at vi også får dem i gang, pointerer Ole Carlsen, der lige nu har et kursusforløb i gang med ledige fra Sønderborg og Aabenraa.

Hans bedste råd til andre virksomheder, der overvejer at åbne dørene for flygtninge, er enkle.

– Man skal ikke gøre det mere besværligt, end det er. Vær klar omkring, hvordan retningslinjerne er på arbejdspladsen, og hvad I forventer. Og sørg for at orientere alle de øvrige ansatte om, hvad der skal ske, sådan at de tager godt imod de nye kolleger.

Fakta

Danish Crown

  • Slagteri
  • Grundlagt i 1887
  • 11 afdelinger i Danmark
  • Omsætning ca. 60 mia. kr.
  • Afdelingen i Blans, Sønderjylland, har 1.200 ansatte (26.000 i koncernen)

Hent denne case i printvenlig version (pdf)

Sidst opdateret 20/12 2016
Navigation