Forside » Hvad gør andre? » Historier fra hele landet » Arriva: Nydanske kvinder er en ressource og en god, stabil arbejdskraft

Arriva: Nydanske kvinder er en ressource og en god, stabil arbejdskraft

Arriva ønsker at få flere kvinder ind i busbranchen. Gennem initiativet 'Kvinder bag rattet' rekrutterer transportvirksomheden ledige, nydanske kvinder til buschaufføruddannelsen. Fordi det er god arbejdskraft.

Arriva-715x300.png

'Kvinder bag rattet' er et samarbejdsprojekt mellem Arriva, uddannelsescenter UCplus og Københavns Kommune.

Initiativet hjælper ikke alene med at beskæftige nydanske kvinder, som ellers kan have vanskeligt ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Det bidrager også til at dække et potentielt kommende rekrutteringsbehov hos Arriva.

"Vi har iværksat 'Kvinder bag rattet', fordi vi kan se en ressource i en målgruppe, som erfaringsmæssigt og statistisk set er en svær gruppe at få ud på det danske arbejdsmarked. Konkret betyder det, at vi får dækket et rekrutteringsbehov og får en god arbejdskraft ud af det," fortæller Pernille Kiær, Diversity Manager i Arriva og tovholder på initiativet.

"De nydanske kvinder, vi har i Arriva, er en god, stabil og meget loyal arbejdskraft, så vi hjælper gerne endnu flere nydanske kvinder ind i branchen".

Fire-dages afklaringsforløb og danskundervisning

 Initiativet består i, at de nydanske kvinder kommer på et firedages afklaringsforløb, som jobcentret betaler for, inden de starter på selve buschaufføruddannelsen. Deltagelse i forløbet er en forudsætning for, at kvinderne kan blive optaget på buschaufføruddannelsen.

Forløbet indeholder bl.a. busteori og buskørsel. Kvinderne udfylder en personprofil, og deres danskkundskaber testes på forskellige måder. Efter afklaringsforløbet går de videre til uddannelsen, hvis de vurderes i stand til at klare den. Hvis der undervejs er behov for mere danskundervisning, fx for at bestå køreprøven, gives der danskundervisning på uddannelsescentret for kollektiv trafik, UCplus.

Efter endt uddannelse er der jobgaranti hos Arriva. Virksomheden har uddannet 15 mentorer blandt deres egne chauffører til at følge de nydanske kvinder godt på vej den første tid i jobbet.

Virksomhedspraktik til flygtninge

Udover 'Kvinder bag rattet' tager Arriva også enkelte flygtninge ind i virksomhedspraktik på deres busværksted og i klargøringen, hvor busserne bliver vasket og rengjort.

Erfaringen viser, at denne type funktioner er gode som virksomhedspraktik til netop flygtninge, fordi opgaverne ikke kræver, at man kan sproget eller skal igennem et længere oplæringsforløb for at kunne løse dem. Det klares via sidemandsoplæring, og det hjælper samtidig flygtningenes danskkundskaber på vej.

Ordninger og samarbejdspartnere

  • Opkvalificering
  • Virksomhedspraktik

Et godt råd fra Arriva

Gå i gang uden at slå et stort brød op fra begyndelsen: start med at tage en eller flere flygtninge i virksomhedspraktik og gør jeres egne erfaringer i forhold til, hvilke funktioner flygtninge med fordel kan varetage i netop jeres virksomhed.

Hent denne case i printvenlig version (pdf)

Sidst opdateret 06/01 2017
Navigation