Forside » Hvad gør andre?

Hvad gør andre virksomheder? Få inspiration!

Virksomheder over hele landet deltager i Sammen om integration.

Stokoplast-715x300.png

Her kan du se udvalgte historier fra Midt-Nordjylland, Syddanmark og Østdanmark.

Se historier fra hele landet

Sammen om integration på YouTube

Sammen om integration har en YouTube-kanal, hvor der løbende bliver lagt videoer op med historier og erfaringer fra hele landet, der skal inspirere virksomheder til at integrere flygtninge på arbejdspladsen.

Læs mere om YouTube-kanalen

Virksomhedernes bedste råd

Her er de fem bedste råd fra virksomheder, der har gjort sig erfaringer med at have flygtninge i virksomhedsforløb.

Orientér alle i organisationen

Når alle på forhånd ved, hvad formålet er med at have flygtninge i et forløb, hvad der skal foregå, og hvem der har hvilke ansvarsområder, bliver det lettere i fællesskab at tage godt imod de nye medarbejdere.

Skab synergi mellem sprogskole og virksomhed

Flygtningen bliver hurtigere bedre både til dansk og til at forstå virksomhedens arbejdsopgaver, når der er sammenhæng mellem det, de lærer i undervisningen og i praktikken. Mange har desuden haft stor succes med at lægge danskundervisningen på selve virksomheden.

Brug jobcentret

Jobcentret kan hjælpe med at matche jer op med en flygtning, der passer ind i virksomheden. Især hvis I på forhånd har beskrevet, hvilke krav til kompetencer I har, og hvad arbejdsopgaverne består i. Og så ordner de meget af papirarbejdet, så der bliver et minimum af administration for jer.

Tilknyt en mentor

Lad en specifik medarbejder tage hånd om at introducere flygtningen for arbejdsopgaverne, virksomhedskulturen og i det hele taget bare være den, han eller hun kan komme til. Har I en medarbejder, der taler samme sprog som jeres flygtning, kan det med fordel være ham eller hende, der følger flygtningen i den første periode.

Spring ud i det

Man kan være skeptisk og usikker på, hvordan det vil gå – men for de fleste bliver forløbet en rigtig positiv oplevelse for både virksomhed og flygtninge. Se det som en mulighed for at afprøve, om I ad denne vej kan skaffe jer nye, dygtige kolleger.

Sidst opdateret 28/02 2017