Forside » Frivillig eller mentor

Vil du være frivillig eller mentor?

Hvad enten du er virksomhedsejer eller 'almindelig borger', kan du spille en vigtig rolle som frivillig eller mentor.

VST-715x300.png

Hvis Sammen om integration skal lykkes, så kræver det aktive bidrag fra både kommuner, virksomheder og civilsamfundet og et samarbejde på tværs. Kommuner over hele landet oplever, at deres integrationsindsats beriges af de frivillige kræfter, idet de kan noget, som kommunen ikke kan.

Flygtninges møde med en frivillig er typisk et møde præget af tid og mulighed for at støtte målrettet op om det, som den enkelte har brug for. Det er helt centralt, at civilsamfundets indsats lokalt koordineres med kommunen og de involverede virksomheder, så der sikres gode match mellem flygtninge og frivillige og indsatsen løbende kan justeres efter behov.

I Sammen om integration er de frivilliges rolle målrettet at hjælpe flygtninge i arbejde, og der etableres derfor i efteråret 2016 en ny integrationsmentoruddannelse, hvor et antal frivillige vil få mulighed for at blive særligt kvalificerede til at understøtte flygtninge i virksomhedsforløb eller på deres vej mod arbejdsmarkedet.

Formålet er at sikre, at flygtninge får det størst mulige udbytte af deres virksomhedsforløb eller hjælpes tættere på arbejdsmarkedet. Mentoruddannelsens indhold er ikke endeligt fastlagt endnu, men det forventes, at der sættes fokus på mentoring som metode, brug af egne erfaringer og branchekendskab samt viden om målgruppen. Der er desuden lagt op til et tæt kommunesamarbejde, således at indsatsen bliver et supplement til den øvrige beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Nærmere informationer følger her på hjemmesiden.

Sidst opdateret 21/12 2016